גדלה כמות המטענים ששונעה בנמלי ישראל ב-2013

מבדיקה שנערכה באיגוד המשתמשים בהובלה ימית עולה שבשנה החולפת נרשמה עלייה של 7.5% בכמות המטענים שטופלו בנמל חיפה וירידה של 2% בכמות המטענים בנמל אשדוד


12:57 ,05.03.2014 מאת: מערכת פורט2פורט

בדיקה, שנעשתה באיגוד המשתמשים בהובלה ימית העלתה כי בשנת 2013 היתה עלייה של 7.5% בכמות המטענים בנמל חיפה וירידה של 2% בנמל אשדוד. בנמלי ישראל שונעו בשנה זו כמעט 2.5 מיליון טון מטענים יותר מאשר בשנת 2012.

 

הגידול בתנועת המכולות בנמלים, נעצר לקראת סוף השנה בשל ירידה בפעילות השטעון בנמל חיפה. כמות המטענים, שאינם מובלים במכולות, עלתה ב-2013 ביותר מ-14% (במכולות מובלים כמחצית מהמטענים) בהשוואה ל-2012.

 

 יו"ר איגוד המשתמשים בהובלה ימית ד"ר גד שפר: "הנתונים מחייבים פיתוח בשני הנמלים במקביל. למרות המתחים ביחסי העבודה בנמלים והסטת השטעונים של צים לנמל פיראוס, המגמה העקבית של גידול בכמות המטענים בנמלים נמשכת וצפויה להימשך בשל הגידול באוכלוסייה, הגידול בצריכה, התגברות הבנייה והעלייה בסחר דרך נמל חיפה לירדן. מדינת ישראל חייבת להיערך למענה לגידול הזה בבנייה של הנמלים החדשים ובשדרוג הנמלים הקיימים. הבנייה חייבת להתחיל בהקדם: בניית נמלים חדשים אורכת כ-5 -7 שנים. גם אם הבנייה תתחיל עכשיו, בקושי נדביק את הפיגור".

 

מנהל המחלקה הכלכלית באיגוד, אביאל קורן, שערך את הבדיקה, מציין כי בשנת 2013 חל גידול משמעותי בכמות המטענים, הן במטען המובל במכולות, שכמותו בטונות עלתה ב-3.2%, והן במטען שאינו מובל במכולות, שעלה ב-14.3% בין 2012 ל-2013.

 

דרך נמל חיפה עוברים כמעט כל השטעונים המגיעים לישראל. נתוני השטעון המלאים לשנת 2013 (שאמורים לשקף גם את השפעת העברת השטעונים של צים לנמל פיראוס) טרם התפרסמו. על פי נתוני 2012, היה נראה כי למרות שנמל חיפה משרת מספר מכולות גדול יותר מנמל אשדוד, הרי כמות המכולות העוברות דרכו שלא בשטעון - כלומר, עם סחורה הנכנסת לישראל, או יוצאת ממנה - קטנה ב-3% מהכמות העוברת בנמל אשדוד.

 

הגידול העקבי בפעילות נמל חיפה, הנמשך ברציפות משנת 2010, בא לביטוי גם בשנת 2013. גידול זה בולט על פי תנועת המטענים בטונז', שעלתה ב-7.5%. גם בכמות המטענים בטונז', המובלים במכולות, חלה עלייה קלה מאוד. תנועת המכולות בנמל חיפה סוכמה בירידה של אחוז אחד בשנת 2013, וזאת אחרי עלייה של 6% בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה, וירידה גדולה של 18% בתנועת המכולות בנמל ברבעון האחרון של השנה, עקב הסטת השטעונים לנמל פיראוס.

 

בנמל אשדוד הייתה ירידה קלה בפעילותו לפי כמות המטענים בטונז' בכלל – כ-2% ולפי כמות המטענים בטונז', המובלים במכולות – כ-5.5%. כמות המכולות המשונעות דרך נמל אשדוד עלתה בשנת 2013 ב-1.4% ביחס לשנת 2014.

 

מהשוואה בין שני הנמלים עולה כי הפעילות בנמל חיפה בשנת 2013 היתה גבוהה מהפעילות בנמל אשדוד על פי פרמטרים שונים -  כמות המטענים בטונות, ששונעה דרך נמל חיפה היתה גבוהה ב-34% מזו ששונעה דרך נמל אשדוד (פער של 6.5 מיליון טון); כמות המטענים בטונות, ששונעה במכולות דרך נמל חיפה היתה גבוהה ב-60% מזו ששונעה דרך נמל אשדוד (פער של 6 מיליון טון); וכמות המכולות ששונעה דרך נמל חיפה היתה גבוהה מזו ששונעה דרך נמל אשדוד בכ-15%; כמות המכולות המלאות( ב-TEU), ששונעו דרך נמל חיפה גבוהה מזו ששונעה דרך נמל אשדוד בכ-46%.