דו"ח מבקר המדינה: חמישה מנכ"לים בחמש שנים בנמל אילת

במהלך חמש שנים וחצי, לא היה לנמל אילת בחלק נכבד מהזמן מנכ"ל קבוע אלא היא נוהלה על ידי ממלאי מקום או באמצעות ועדת ניהול מקרב חברי הדירקטוריון ובראשות היו"ר. נמל אילת: נפעל ליישום המלצות המבקר


00:00 ,18.05.2011 מאת: מערכת פורט2פורט

על פי דו"ח מבקר המדינה, מאז פברואר 2005 ועד למועד סיום הביקורת בספטמבר 2010, תקופה של כחמש שנים וחצי, כיהנו בחברה חמישה מנהלים כלליים, ארבעה מהם כמינוי בפועל באופן זמני.

מהדו"ח עולה כי, רק כשנה וחצי הופקד ניהול החברה בידי מנכ"ל שמונה על ידי הדירקטוריון ושקיבל את אישורן של רשות החברות הממשלתיות ושל הוועדה לבדיקת מינויים. בארבע השנים האחרות הופקד הניהול בידי מנכ"לים בפועל שמינה הדירקטוריון למשך שלושה חודשים, והמינוי חוּדש מדי שלושה חודשים, אם בכלל או בידי מנכ"לים שהמתינו לאישור הרשות ולאישור הוועדה לבדיקת מינויים, אך בסופו של דבר האישורים הללו לא ניתנו. היו תקופות שבהן נוהלה החברה גם על ידי ועדת ניהול המורכבת מחברי הדירקטוריון.

"התחלופה הרבה של המנכ"לים בחברה לאורך זמן כה ממושך, הביאה לכך שהניהול השוטף של החברה הופקד בידי אנשים שמעמדם היה זמני, על כל המשתמע מכך. בנסיבות שבהן נוהלה החברה נוצר מצב שבו נפגם קיומם של מנגנוני איזונים ובלמים, ונפגעה היכולת לערוך פיקוח ובקרה נאותים בחברה" נכתב בדו"ח המבקר.

עוד עולה מהדו"ח כי, מאמצע שנת 2007 חלה ירידה ניכרת בפעילות הנמל ומאז עובדי התפעול עוסקים כשמונה ימי עבודה בלבד בחודש בפריקת מכוניות ומכולות מעטות מאוד. "לקראת פתיחת קו חדש של מכולות השלימה החברה באפריל 2009 תהליך קליטה של 15 עובדים. במאי 2009 הופסקה פעילות קו המכולות, ו-14 העובדים החדשים שנקלטו בנמל (עובד אחד פרש בינתיים) שובצו במחלקת תפעול בהיקף של 100% משרה. זאת אף על פי שהדירקטוריון החליט בנובמבר 2008, בעת שהחל תהליך קליטתם, להעסיקם במשרה חלקית בהיקף של עד 65% משרה".

בדו"ח, מתייחס משרד מבקר המדינה גם לאישור מינוי של מיכאל אילון לתפקיד סמנכ"ל משאבים של החברה ב-2009 אף על פי שהחברה לא שאלה אם תלויים ועומדים כנגדו הליכים פליליים. לדברי המבקר, אילון מצדו לא דיווח על חקירה פלילית אשר התנהלה נגדו בשנת 2005, ואשר בעקבותיה הוגש בסופו של דבר כתב אישום בשנת 2010.

המבקר מציין עוד כי, יו"ר הדירקטוריון, יאיר חזן, ביקש בינואר 2005 למנות עובד מסוים לעוזר ליו"ר ומזכיר הדירקטוריון לשלושה חודשים, כמועמד יחיד בלא שפורסם מכרז לתפקיד. בהמשך קיבל העובד משרת קבע ובמועד הביקורת כיהן בכמה תפקידים: עוזר מנכ"ל, ממלא מקום ראש מחלקת תפעול, אחראי על מדור ציוד ובינוי ובמשך חצי שנה אף אחראי משאבים. לפי הדו"ח, "משרד מבקר המדינה העיר לחברה כי מצב שבו עובד אחד מחזיק בכמה תפקידים חשובים פוגע בסדרי בקרה פנימיים נאותים של החברה". בדו"ח צוין כי היו"ר והעובד מכירים זה את זה מהעבר.

עוד צוין כי, "מנתוני החברה לגבי המשמרות הנוספות שמבצעים עובדי החברה עולה כי יש עובדים בכל מחלקה שביצעו עשרות משמרות נוספות בשנה יותר מאשר עובדים אחרים. יצוין כי, את רוב המשמרות הנוספות מבצעים עובדים ותיקים ששכרם גבוה".

מחברת נמל אילת נמסר בתגובה כי, הנהלת נמל אילת תלמד בעיון רב ובתשומת לב את דו"ח מבקר המדינה המתייחס לנמל. הנהלת הנמל תפעל למען יישום המלצות המבקר.