גודל גופן: א א א
×
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
מחשבוני המרה
שערי מטבע יציגים
תאריך עדכון: 21.02.2019
יחידות מטבע השער % שינוי
דולר 3.617 0
אירו 4.1057 +0.073
ליש"ט 4.7249 +0.204
100 יין 3.2675 +0.092
מחשבון המרה מט"ח
מחשבוני עזר
אורך שטח נפח משקל
cm
m
km
inch
foot
yard
mile
נקה
square cm
square m
square km
square inch
square yard
square mile
נקה
cc
litre
cubic m
cubic inch
cubic yard
gallon
נקה
kg
short ton
long ton
lb
oz
נקה
חישוב משקל נפחי
סידור עבודה בנמלים

חנ״י: התחייבות החברה בגין הטבות לעובדי הנמלים - 3.6 מיליארד שקל

מדובר בהתחייבויות האקטואריות בגין הטבות לעובדים עבור פנסיה תקציבית לעובדים פעילים וגמלאי הנמלים, פנסיה תקציבית לגמלאי הרכבת, שי לחג בגין עובדים פעילים וגמלאים ועוד. התחייבות חנ״י בגין שי לחג - לגמלאים ופעילים - עומדת על 6.1 מיליון שקל
03.12.18 / 09:55
חנ״י: התחייבות החברה בגין הטבות לעובדי הנמלים - 3.6 מיליארד שקל
03.12.18
חנ״י: התחייבות החברה בגין הטבות לעובדי הנמלים - 3.6 מיליארד שקל

לצד הדוחות הכספיים שפרסמה חברת נמלי ישראל עבור הרבעון השלישי של השנה התפרסם דו״ח התחייבויות של החברה בגין התחיבויותיה בגין הטבות לעובדי הנמלים. לשם כך פנתה חנ״י לחברת KPMG, חברת רואי חשבון חיצונית שערכה עבורה את החישוב.  

 

במסגרת עבודה זו חושבו שווי ההתחייבויות האקטואריות בגין הטבות לעובדים עבור פנסיה תקציבית לעובדים פעילים וגמלאי הנמלים, פנסיה תקציבית לגמלאי הרכבת, שי לחג בגין עובדים פעילים וגמלאים, גמלאי תקציבית זמנית וגמלאי צוברת נמל אילת, פעילים וגמלאים בפנסיה צוברת, שחיקת פנסיה והשלמה, מענק יובל, פדיון ימי חופשה ופדיון ימי מחלה.

 

מהחישוב שערכה חברת רו״ח KPMG עולה כי התחייבויות חברת נמלי ישראל בגין סעיפים אלו עומדת נכון לסוף ספטמבר 2018 על 3.6 מיליארד שקל. 

 

מהנתונים שפורסמו עולה כי התחייבות חנ״י בגין שי לחג - לגמלאים ופעילים - עומדת על 6.1 מיליון שקל כאשר זכאים לה 3,388 גמלאים ו-1,471 עובדים פעילים. 

 

המגזין הדיגיטלי
גיליון 928
פייסבוק

×