חנ״י: התחייבות החברה בגין הטבות לעובדי הנמלים - 3.6 מיליארד שקל

מדובר בהתחייבויות האקטואריות בגין הטבות לעובדים עבור פנסיה תקציבית לעובדים פעילים וגמלאי הנמלים, פנסיה תקציבית לגמלאי הרכבת, שי לחג בגין עובדים פעילים וגמלאים ועוד. התחייבות חנ״י בגין שי לחג - לגמלאים ופעילים - עומדת על 6.1 מיליון שקל


09:55 ,03.12.2018 מאת: מערכת פורט2פורט

לצד הדוחות הכספיים שפרסמה חברת נמלי ישראל עבור הרבעון השלישי של השנה התפרסם דו״ח התחייבויות של החברה בגין התחיבויותיה בגין הטבות לעובדי הנמלים. לשם כך פנתה חנ״י לחברת KPMG, חברת רואי חשבון חיצונית שערכה עבורה את החישוב.  

 

במסגרת עבודה זו חושבו שווי ההתחייבויות האקטואריות בגין הטבות לעובדים עבור פנסיה תקציבית לעובדים פעילים וגמלאי הנמלים, פנסיה תקציבית לגמלאי הרכבת, שי לחג בגין עובדים פעילים וגמלאים, גמלאי תקציבית זמנית וגמלאי צוברת נמל אילת, פעילים וגמלאים בפנסיה צוברת, שחיקת פנסיה והשלמה, מענק יובל, פדיון ימי חופשה ופדיון ימי מחלה.

 

מהחישוב שערכה חברת רו״ח KPMG עולה כי התחייבויות חברת נמלי ישראל בגין סעיפים אלו עומדת נכון לסוף ספטמבר 2018 על 3.6 מיליארד שקל. 

 

מהנתונים שפורסמו עולה כי התחייבות חנ״י בגין שי לחג - לגמלאים ופעילים - עומדת על 6.1 מיליון שקל כאשר זכאים לה 3,388 גמלאים ו-1,471 עובדים פעילים.