חנ״י שומרת על דירוג האשראי ומשנה את התחזית ל״שלילית״

חנ״י נימקה זאת בכך שהיא זוכה לתמיכה ממשלתית יוצאת דופן וציינה עוד כי ״הביצועים העסקיים והתוצאות הפיננסיות של החברה בשנת 2023 היו טובים מציפיותינו, ובשלב זה אנו מעריכים כי למלחמה בישראל תהיה השפעה מוגבלת על ההכנסות והרווחיות של החברה לאורך זמן״


12:27 ,16.05.2024 מאת: מערכת פורט2פורט

חברת נמל ישראל הודיעה אתמול כי למרות שב-18 באפריל הורידה חברת S&P את דירוג הטווח הארוך של מדינת ישראל ל-A+ לעומת AA- על רקע התגברות הסיכונים הגיאופוליטיים ושחיקה בפרמטרים כלכליים מרכזיים, היא שומרת על דירוג האשראי שלה של AAA אך משנה את התחזית ל״שלילית״. חנ״י נימקה זאת בכך שהיא זוכה לתמיכה ממשלתית יוצאת דופן וציינה עוד כי ״הביצועים העסקיים והתוצאות הפיננסיות של החברה בשנת 2023 היו טובים מציפיותינו, ובשלב זה אנו מעריכים כי למלחמה בישראל תהיה השפעה מוגבלת על ההכנסות והרווחיות של החברה לאורך זמן״. 

 

יחד עם זאת חנ״י ציינה בהודעתה לבורסה כי ״הורדה נוספת של דירוג מדינת ישראל עשויה להוביל לפעולת דירוג שלילית על חברת נמלי ישראל״.

 

חנ״י ציינה עוד כי לאור התפקיד החשוב שהיא ממלאת עבור המשק הישראלי כ-landlord היחיד של הנמלים בישראל, ועל הקשר החזק מאוד עם הממשלה, וגם ולאור היקף היבוא הימי המהותי במשק המקומי. חנ״י ציינה עוד כי בשלב זה היא מעריכה כי תיתכן ירידה בהכנסות החברה בעיקר בטווח הקצר, אולם בטווח הבינוני-ארוך החברה צופה האצה ביבוא הסחורות בתקופה שלאחר המלחמה.

 

חנ״י כתבה כך: ״להערכתנו, בשלב זה המלחמה בישראל אינה צפויה להשפיע מהותית על ביצועיה התפעוליים והפיננסיים של חנ״י לאורך זמן. עם פרוץ המלחמה חלה ירידה בפעילות נמלי הים, ובפרט בנמלי הדרום. אולם כבר ברבעון הרביעי של 2023 וביתר שאת ברבעון הראשון של 2024 חלה עלייה הדרגתית בכמות הסחורות המיובאות באמצעות נמלי הים, בין היתר לאור הפחתה בעצימות הלחימה בדרום והסדרת נושא הביטוח. בנוסף, ההשפעה של הירידה הזמנית בפעילות נמל אשדוד וההשבתה של נמל אילת מותנה במידת מה לאור הסטת פריקת אוניות לנמלי הצפון ועליית התעריף עקב ההצמדה לסל הקבוע בצו הפיקוח. בטווח הבינוני-ארוך אנו צופים עלייה ביבוא הסחורות בתקופה שלאחר המלחמה״ 

 

הערכתנו מתבססת, בין היתר, על התחזית העדכנית של Ratings Global P&S, לפיה צמיחת התוצר תעמוד על 0.5% בשנת 2024 ובשנת 2025 תזנק ל-5%. אנו מעריכים כי עשויה לחול התאוששות נוספת בנפח הסחורות העוברות בנמל עם העלייה ביבוא סחורות שיידרשו לצורך שיקום איזורים שנפגעו במלחמה. עם זאת, תיתכן התדרדרות בתוצאות התפעוליות וברווחיות אם המלחמה תתרחב או תימשך זמן רב מציפיותינו, כך שהצמיחה הכלכלית של ישראל, מצבה הפיסקלי ומאזן התשלומים שלה ייחלשו משמעותית יותר ממה שאנו צופים כיום״. 

 

החברה הוסיפה כי ״נשקול הורדת דירוג אם Ratings Global P&S תוריד את דירוג מדינת ישראל, או אם תשתנה הערכתנו לגבי הסבירות לתמיכה ממשלתית יוצאת דופן. הורדת דירוג תיתכן גם אם תחול הרעה בפעילות החברה או אם היחס המתואם FFO( operations from funds ) לחוב ירד מתחת ל-9% לאורך זמן. תרחיש זה עשוי להתממש אם תחול היתדרדרות מהותית ומתמשכת בכלכלה המקומית שתוביל לשחיקה מתמשכת בביצועים התפעוליים של החברה, או כתוצאה מהשקעות מהותיות בלתי צפויות שיובילו לעלייה במינוף״.