נמל אשדוד מציע פתרון לוגיסטי ליבואני הרכב

נרשם גידול של 8% בחציון הראשון של 2011 בייבוא כלי רכב בנמל אשדוד ביחס לתקופה המקבילה אשתקד; סגיס: "הליך ההצעה יסייע להגדיל את אפשרויות הבחירה של היבואן"


00:00 ,03.10.2011 מאת: מערכת פורט2פורט

חברת נמל אשדוד פרסמה הצעה המיועדת לכל המעוניין להתקשר עימה בהסכם לאחסנת כלי רכב של יבואני רכב הנפרקים בנמל אשדוד, בתחומי שטח הנמל. המעוניינים להתקשר בהסכם זה, מוזמנים להציג בפני החברה ייפוי כח תקף אחד לפחות, מטעם יבואן רכב שבשמו יפעלו. כתב ההרשאה מייפה את כוחם לפעול מטעם יבואן הרכב בכל דבר ועניין הקשור באחסנת כלי הרכב המיובאים על-ידו בשטחי הנמל.

על-פי ההצעה שפורסמה, תקופת ההתקשרות המוצעת הינה לשנה, עם אופציה הקיימת לחברת הנמל להאריך את תוקף ההסכם לתקופות שאורכן המצטבר לא יעלה על חמש שנים.

לדברי שוקי סגיס, מנכ"ל חברת נמל אשדוד, "בשמונת החודשים הראשונים של שנת 2011, יובאו באמצעות נמל אשדוד 95,602 כלי רכב. מדובר בגידול של 8% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. חברת הנמל פועלת ביתר שאת למען מתן רמת שירות גבוהה ומתקדמת עבור יבואני הרכב, וההצעה שפורסמה מהווה מהלך נוסף שאנו מבצעים בהקשר זה. הליך ההצעה יסייע להגדיל את אפשרויות הבחירה של היבואן לבחירת החברות הנותנות שירותי אחסנה ממושכת בשטח הנמל, במקביל לאפשרות העומדת לרשות היבואנים לבצע את עבודת האחסנה ישירות על-ידן ובתנאי שיעמדו בתנאי המינימום להסכם".