אלון חסן חוזר לוועד עובדי נמל אשדוד

ועדה שמינתה ההסתדרות לבדיקת עסקיו כביכול של יו"ר ועד העובדים לשעבר עם חברת הנמל, מצאה שחסן " אינו מקיים, במישרין או בעקיפין, יחסים עסקיים עם חברת נמל", וכי אם יעשה זאת בעתיד יפוטר מתפקידו


00:00 ,30.09.2013 מאת: מערכת פורט2פורט

אין מקום למנוע את שובו של אלון חסן לוועד עובדי נמל אשדוד.

כך פרסמה היום (ב') הוועדה בראשות היועץ המשפטי להסתדרות, שהוקמה לבדיקת בקשת חסן לחזור ולכהן בוועד העובדים.

הוועדה הוקמה על ידי יו"ר האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות אבי ניסנקורן, בעקבות בקשתו של חסן לשוב לוועד העובדים לאחר שהשעה את עצמו לפני כשלושה חודשים.

חסן השעה את עצמו לאחר פרסם של כתבה בחדשות ערוץ 2, ממנה עלו, כביכול, ניגודי אינטרסים בין פעילותו של חסן כיו"ר הוועד לבין בעלות שיש לו על חברות שונות, המקיימות קשרי עבודה עם הנמל. מאז ההשעיה מילא סגנו של חסן בוועד, אבינועם שושן, את מקומו.

ליו"ר הוועדה מונה היועץ המשפטי של ההסתדרות, עו"ד יחיאל שמיר. כמו כן כללה הוועדה את היועצת המשפטית לאגף לאיגוד מקצועי עו"ד מיה פרי-אלתרמן ואת סגן יו"ר האגף לאיגוד מקצועי אלי בן גרא.

הוועדה התכנסה בשבועות האחרונים ובדקה את הסוגיה. חברי הוועדה ביקשו מחסן להציג אישורים ומסמכים הקשורים לעסקיו.

לאחר שבחנה את הנושא, מצאה הוועדה שחסן אינו מקיים, נכון להיום, במישרין או בעקיפין, יחסים עסקיים עם חברת נמל אשדוד.

בנוסף חתם חסן על תצהיר, שבו התחייב שלא לקיים עסקים כאמור ובעתיד, עם חברת נמל אשדוד, וכי אם יימצא שהוא מקיים עסקים עם חברת נמל אשדוד, הוא יודח מתפקידו.

לאור הצהרתו של חסן ובדיקת הנושאים הקונקרטיים והמסמכים שהובאו בפני הוועדה, מצאו חבריה כי חסן אינו עובר על האיסור הקבוע בסעיף 8 לתקנון ועדי העובדים, האוסר על קיומם של עסקים עם מקום העבודה.

בנסיבות אלה, סברו חברי הוועדה כי אין מקום למנוע את שובו של חסן לוועד העובדים.

מחברת נמל אשדוד נמסר: "בשלב זה, חברת נמל אשדוד לומדת את הנושא".

ממשרד התחבורה לא התקבלה תגובה לדברים.