המשרד להגנת הסביבה: עיצום כספי על חברת נמל אשדוד בגין זיהום

גובה הקנס עומד על 10.6 מיליון שקל והוא הוטל בגין זיהום ים באבקה ובשבבי תירס בעת פריקת מטען בנמל אשדוד. חברת נמל אשדוד ביקשה להפחית את גובה הקנס אך בקשתה נדחתה


12:46 ,17.05.2018 מאת: מערכת פורט2פורט

המשרד להגנת הסביבה הטיל על נמל אשדוד עיצום כספי לפי חוק מניעת זיהום ים ממקורות יבשתיים בהיקף של 10,649,240 מיליון שקל, בגין זיהום ים באבקה ובשבבי תירס בעת פריקת מטען. סכום זה יופקד לקרן למניעת זיהום ים בתוך 60 יום.

 

יצוין, כי חברת נמל אשדוד ביקשה להפחית סכום זה שלגביו נשלחה אליה כוונה להטיל עיצום, אך המשרד להגנת הסביבה דחה את בקשתה.

 

​בתחילת יולי 2017, בשתי הזדמנויות שונות, גילו מפקחי היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית כי הים זוהם על ידי הטלת מטען שברי ואבקת תירס לים במסגרת פריקת המטען על ידי מנופאי, שעבד בניגוד לנוהלי פריקה וטעינה של החברה ובניגוד לתנאי היתר הזרמת השפכים של החברה.

 

זאת ועוד, החברה אף לא דיווחה למשרד להגנת הסביבה בניגוד לקבוע בהיתר וצוותי המשרד בשטח הם אלו שזיהו את אי העמידה בנהלים ואת הזיהום. אף שנודע לחברה אודות הזיהום והפרת נוהלי העבודה, המשיכה ההפרה פעם נוספת ביתר שאת, כך שהחברה לא פעלה לצמצום הנזק וביצעה הפרה חוזרת.

 

מהמשרד להגנת הסביבה נמסר כי הסכום שנקבע על ידי סמנכ״ל בכיר לאכיפה, יצחק בן-דוד, נגזר ממחזור המכירות השנתי של החברה, לפי החוק.