"התנהלות עובדי התפזורת היא פראית ובלתי חוקית"

חברת נמל אשדוד הגישה לבית הדין הארצי לעבודה בקשה דחופה למתן סעד זמני כנגד העיצומים בהם החלו העובדים, בהם אי פריקת מטעני תפזורת, שהחלו ללא הודעה מוקדמת ומבלי שהוכרז סכסוך עבודה


00:00 ,19.03.2013 מאת: מערכת פורט2פורט

חברת נמל אשדוד הגישה היום (ג') לבית הדין הארצי לעבודה בקשה דחופה למתן סעדים זמניים וסעדים ארעיים, שיחייבו את העובדים לשוב לעבודה סדירה לאלתר.

הבקשה הוגשה לאור העובדה שהחל מיום 17 במרץ נוקטים עובדי התפזורת המאוגדים בוועד תפעול וציוד מכאני בנמל בעיצומים פראיים, שבמסגרתם הודיע יו"ר ועד עובדי התפעול, באופן חד צדדי, שעובדי התפזורת אינם פורקים מטעני תפזורת המצויים באוניות בשטח הנמל, וכן באוניות העושות את דרכן לנמל, וזאת עד להודעה חדשה.

בבקשה שהוגשה לבית הדין טענה חברת הנמל כי אין כל קשר בין העיצומים הננקטים על ידי נציגות העובדים לבין מערכת יחסי העבודה שבין הצדדים, שכן העיצומים קשורים להליכים פליליים אישיים שהגיש המשרד להגנת הסביבה כנגד עובדי התפזורת.

בנוסף נטען, כי התנהלות זו של נציגות העובדים הינה פראית, בלתי חוקית ומתעלמת מהחלטת נשיאת בית הדין הארצי לעבודה, השופטת נילי ארד, שניתנה ביום 6 במרץ, ובה ניתן תוקף להסכמות בין הנמל לבין נציגות העובדים, לפיה על הצדדים לנהל דיאלוג והידברות במהלך 60 יום בקשר לחילוקי הדעות שביניהם בנפש חפצה, בתום לב ובהגינות.

במסגרת ההחלטה התחייבו הצדדים כי במהלך תקופת ההידברות לא יבצע מי מהם פעולה חד צדדית, שיש בה משום שינוי המצב הקיים, ולא יבצע שינוי במצב הקיים ללא הודעה מוקדמת.

אולם, לטענת החברה, העיצומים פרצו "מהרגע להרגע", מבלי שהוכרז סכסוך עבודה, מבלי שנמסרה לחברה הודעה מוקדמת ומבלי שנערכה כל הידברות מוקדמת בנושא, כמתחייב מהחלטת השופטת ארד.

בין השאר, ביקשה חברת נמל אשדוד שבית הדין הארצי יקבע כי הצעדים של נציגות העובדים אינם כדין ואינם נחשבים עיצומים לגיטימיים וחוקיים. עוד ביקשה חברת הנמל מבית הדין להכריז שמדובר בעיצומים שאינם מידתיים. בנוסף ביקשה החברה שבית הדין יורה לוועד עובדי התפעול לקיים שגרת עבודה תקינה וסדירה בנמל, למנוע כל שיבוש בעבודה השוטפת ולחדול לאלתר מכל פעולה שיש בה משום אי ביצוע העבודה, או ביצוע עבודה חלקית בניגוד להסכם העבודה, או כל שיבוש אחר של העבודה התקינה, לרבות פריקה וטעינה של מטעני תפזורת על ידי עובדי התפזורת.