חברת ערבה מיינס תקים חוות כימיקלים בנמל אשדוד

ההסכם של הנמל עם ערבה מיינס, בעלת הזיכון להפעלה של מכרות הנחושת בתמנע, הוא לתקופה של 25 שנה. במקביל נמצא הנמל בדרך לחתימה על הסכם להקמת שתי חוות כימיקלים נוספות


00:00 ,22.08.2012 מאת: מערכת פורט2פורט

חברת נמל אשדוד חתמה עם חברת ערבה מיינס על הסכם הרשאה להקמת חוות כימיקלים בנמל ל- 25 שנים

ההסכם צפוי להוביל לגידול בהיקף פעילות השינוע של חברת הנמל בכ- 100 מיליון ₪ לכל התקופה

חברת נמל אשדוד חתמה עם חברת ערבה מיינס על הסכם הרשאה להקמת חוות כימיקלים בשטח הנמל.

ההסכם הוא ל-25 שנה. במסגרתו, תקים ערבה מיינס מתקן פריקה וחוות מכלים לאחסון ולשינוע חומצה, שתיובא לנמל אשדוד. במקביל נמצא הנמל לקראת חתימה על הסכם עם שתי חברות אחרות להקמת שתי חוות כימיקלים נוספות.

לאור ההסכם, צפויה חברת נמל אשדוד להגדיל את היקף פעילות שינוע הכימיקלים בכ-4 מיליון שקל בכל שנה לאורך תקופת החוזה.

חברת ערבה מיינס, שקיבלה גם זיכיון להפעלה מחדש של מכרות הנחושת בתמנע, מצויה בעיצומו של תהליך להקמת מפעל לייצור נחושת. עם השלמת ההקמה, צפויה החברה לייצר כ-24 אלף טון נחושת בשנה, שתופק מעפרות שייכרו במכרות. לצורך ההפקה, צפויה ערבה מיינס לצרוך כ-100 אלף טון חומצה גופרתית בשנה, שתיובא לישראל דרך נמל אשדוד ותשונע ממנו למפעל הנחושת שבאתר תמנע.

בשבועות הקרובים יחלו צוותים משותפים של ערבה מיינס ושל נמל אשדוד מתחומי ההנדסה, התפעול, הבטיחות ואיכות הסביבה לקיים פגישות לתכנון ולהקמת החווה.

יצוין שערבה מיינס היא אחת משלושת חברות שהגיעו לשלב הסופי בהליך מתן ההרשאה שפרסם הנמל. עוד הגיעו לשלב חברת כימוטל שבשליטת איש העסקים עודד פלר וחברת גדות מסופים שבשליטת יוסי מימן. גם שתי חברות אלה עומדות לחתום על הסכם מול הנמל ולקבל כתבי הרשאה דומים.

יצוין כי בחודש נובמבר 2011 זכו שלוש החברות במכרז של נמל אשדוד להקמת מתקנים לאחסון ולשינוע של כימיקלים ושמנים אל הנמל וממנו. החברות התחייבו להקים חוות נפרדות.

כחלק מההסכם, דרש נמל אשדוד מגדות מסופים, המפעילה את מסוף הכימיקלים הדרומי בנמל חיפה, לקבל פטור מאישור הסדר כובל מהממונה על הגבלים עסקיים, דיויד גילה, לפני חתימה על הסכם ההרשאה. לאחרונה שלח גילה מכתב, המתיר לחברת הנמל לחתום את הסכם ההרשאה עם גדות מסופים, תוך התניה חוזית, כי במידה והוא לא יראה לנכון לפטור את ההסדר מקבלת אישור בית הדין להגבלים עסקיים, יבוטל ההסכם, מבלי שיהיו למי מהצדדים טענות האחד כלפי משנהו.

בנמל אשדוד ציינו השבוע שהקמת חוות הכימיקלים תעודד את התחרות בין הנמלים, דבר שיוביל לשיפור השירות לתעשייה ולהקטנת התלות במסוף הכימיקלים היחיד הקיים היום בנמל חיפה. הקמת חוות הכימיקלים בנמל אשדוד הינה מענה לאומי להקטנת הסיכונים הביטחוניים והתפעוליים היוצאים משינוע מטענים מסוכנים בכבישי הארץ, וכן במקרה של השבתת אחת משתי חוות הכימיקלים לאור אירוע ביטחוני או תפעולי.