חנ״י: הנסון זכתה במכרז לפריקת מלט ברציף 30 בנמל אשדוד

הנסון תחויב למכור לפחות 400 אלף טון של מלט מיובא באמצעות רציף 30 בכל שנה לצד שלישי שאינו בעל זיקה מבנית לזוכה במכרז


10:07 ,26.03.2018 מאת: מערכת פורט2פורט

חברת נמלי ישראל הודיעה על זכייתה של חברת הנסון (ישראל) בע״מ במכרז למתן הרשאה לשימוש ברציף 30 בנמל אשדוד לשם פריקת מלט בצובר.

 

רציף 30 ממוקם על גבי שובר הגלים בנמל ושטח הרציף הינו כ-9,400 מ״ר וכ-283 מטר אורך רציף. התחרות בהליך המכרזי הייתה על דמי השימוש המשתנים המוצעים עבור כל טון מלט שעובר ברציף.

 

במטרה למנוע פגיעה בתחרות וניגוד עניינים ועל מנת להבטיח ניטול כמויות משמעותיות של מלט באמצעות הרציף, שבה וקבעה חברת נמלי ישראל בתהליך המכרז כי יצרן מלט בישראל, חברות ממשלתיות וחברות בת ממשלתיות, חברות נמל, ותאגיד מורשה (למעט מספנות ישראל) לפי הגדרתן בחוק רשות הספנות והנמלים מנועים מלהשתתף במכרז.

 

כפי שנקבע במסמכי המכרז, לאור העובדה שהזוכה הינה חברת בטון (כהגדרתה במסמכי המכרז)  היא תחויב למכור לפחות 400 אלף טון של מלט מיובא באמצעות רציף 30 בכל שנה לצד שלישי שאינו בעל זיקה מבנית לזוכה במכרז.