נמל אשדוד מפסיק לרכוש מוצרים ושירותים מאלון חסן

דירקטוריון חברת נמל אשדוד התכנס הבוקר לדון בעניינו של יו"ר ועד העובדים אלון חסן בה נתקבלו מספר החלטות. "בניגוד לפרסומים, ועדת הביקורת מעולם לא אישרה עיסוקים נוספים כלשהם של אלון חסן"


00:00 ,18.06.2013 מאת: מערכת פורט2פורט

בעקבות דיון בועדת הביקורת של הדירקטוריון בדו"ח שהוכן בעניינו של יו"ר ועד העובדים בנמל אלון חסן ע"י מבקר חיצוני, קיבל דירקטוריון החברה בישיבתו מהיום מספר החלטות בנוגע להתקשרות עם חברות בבעלות אלון חסן.

בין השאר הוחלט הבוקר להפסיק את רכישת המוצרים של חברת א.י. הופס תעשיות בע"מ. ובנוסף, הוחלט שלא לאפשר כניסת משאיות של חברת בן עידן הובלות בע"מ לשטח הנמל, כל עוד מתקיים ניגוד עניינים בענין החברות הנ"ל.

באשר לחברת דנה שירותי נמל ולוגיסטיקה בע"מ, הוחלט בדירקטוריון לבצע השלמה של הבדיקה ולקיים דיון נוסף בהמשך הפעילות מול חברה זו.

כמו כן, ועדת הביקורת של הדירקטוריון מדגישה כי בניגוד לפרסומים בענין, ועדת הביקורת מעולם לא אישרה עיסוקים נוספים כלשהם של אלון חסן.