גודל גופן: א א א
×
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
מחשבוני המרה
שערי מטבע יציגים
תאריך עדכון: 18.09.2018
יחידות מטבע השער % שינוי
דולר 3.583 +0.533
אירו 4.1772 +0.149
ליש"ט 4.6924 +0.299
100 יין 3.1996 +0.408
מחשבון המרה מט"ח
מחשבוני עזר
אורך שטח נפח משקל
cm
m
km
inch
foot
yard
mile
נקה
square cm
square m
square km
square inch
square yard
square mile
נקה
cc
litre
cubic m
cubic inch
cubic yard
gallon
נקה
kg
short ton
long ton
lb
oz
נקה
חישוב משקל נפחי
סידור עבודה בנמלים

נמל אשדוד: עלייה בדירוג מ״יציבה״ ל״חיובית״

חברת דירוג האשראי מעלות S&P העלתה את תחזית הדירוג של חברת נמל אשדוד מיציבה לחיובית ואישררה את דירוג האשראי של החברה על AA+
03.10.17 / 14:21
נמל אשדוד
צילום: פבל טולצינסקי
נמל אשדוד

חברת דירוג האשראי מעלות S&P אישררה את דירוג אשראי AA+ לחברת נמל אשדוד והעלתה את תחזית הדירוג של החברה מיציבה לחיובית. האנליסטים של מעלות פרסמו את הערכתם ביולי 2017 וכעת הביאו אותו לאישרור סופי ובנוסף העלו את התחזית לגבי הביצועים הפיננסיים של נמל אשדוד. השיפור בתחזית של החברה נובע משיפור הדירוג של מדינת ישראל.

 

בהערכה של מעלות נכתב כי: ״לחברה תחרות משמעותית, אך נתח השוק שלה נשאר יציב סביב כ- 40% מהיקף התעבורה בנמלים. בתחומים מסוימים מחזיקה החברה נתח שוק גדול יותר, אשר מגיע לכ- 50% בענף המכולות והמכוניות. למרות היציבות בנתח השוק, החברה נמצאת בסביבה של תחרות הולכת וגוברת ב-2021 צפוי להיפתח בצמוד לנמל אשדוד נמל הדרום, אשר ישמש מתחרה ישיר. ב-2022 צפוי להיפתח נמל נוסף סמוך לנמל חיפה, אשר יתחרה גם הוא בשני הנמלים הגדולים הקיימים.

 

״בהתאם לכך, החברה השיקה תכנית השקעות רב-שנתית בהיקף של כ-2.5 מיליארד שקלים, במטרה לשפר את יכולותיה התחרותיות .במסגרת תכנית זו ישודרגו חלק מהרציפים של נמל אשדוד כך שיוכלו לטפל באניות מטען גדולות  ויוקם מסוע משודרג לתפזורת. 

 

״אנו סבורים כי המסגרת הרגולטורית, המשפטית, הפוליטית והחוזית של החברה תקינה, ואף חיובית לאור מספר צעדים שננקטו בשנים האחרונות לשיפור השקיפות ושינויים מבניים שנעשו לשיפור היעילות״.  

 

חברת נמל אשדוד מציגה פרופיל סיכון עסקי חלש יחסית לחברות מדורגות מקבילות בעולם, היות שהנמל נתון לתחרות גוברת וקטן יותר בהיקפי פעילותו. מנגד, לחברה מינוף נמוך וניהול וממשל תאגידי חיוביים יחסית למרות קשיים מול הועד, וחשיבות לאומית משמעותית.

 

עוד נכתב בהערכה כי ״מבחינה פיננסית אין לחברת נמל אשדוד כמעט חוב מדווח, והחוב המותאם גם הוא מזערי. עיקר התאמת החוב נובעת מחכירת הקרקע את החוב אנו מקזזים מול עודפי מזומנים משמעותיים של כ-800 מיליון שקלים  בסוף 2016. כמו כן קיימים עודפי יעודה משמעותיים בהיקף של כ-700 מיליון שקלים. לנמל אשדוד יש גם הכנסות גבוהות מהנדרש לכיסוי עלויות, ולכן החברה מסוגלת לממן את צורכי ההשקעה שלה בעצמה. עם זאת, תכניות ההשקעה לשנים הקרובות צפויות להביא להכנסות תפעוליות נטו  שליליות ולשחוק את עודפי המזומנים.

 

מנכ"ל חברת נמל אשדוד, יצחק בלומנטל, ציין כי: "דוח הדירוג מציין את מעמדה העסקי האיתן של החברה, קיומן של עתודות כספיות גדולות המקזזות את החוב, המינוף הנמוך וממשל תאגידי חיוביים. אין ספק כי הדו"ח משקף את הצלחת החברה - עובדיה ומנהליה, בפעילות העסקית השוטפת, בשיפור הממשל התאגידי ובהכנת החברה והיערכותה לקראת התחרות בעתיד".

 

 

המגזין הדיגיטלי
גיליון 923
פייסבוק

×