עיצומים באשדוד: הבוקר דיון בבית הדין לעבודה

נמל אשדוד לבית הדין לעבודה: ״עובדי ציוד מכאני משבשים את העבודה בצורה מכוונת, יש להוציא צו מניעה כדי להחזירם לעבודה סדירה ומלאה. אי הרישום למשמרות נוספות הוביל לאי פריקתן של 1,870 מכולות


11:53 ,06.03.2019 מאת: מערכת פורט2פורט

חברת נמל אשדוד הגישה אמש לבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע בקשה דחופה למתן סעדים ארעיים, סעדים זמניים והוצאת לצו מניעה כנגד עיצומים פראיים בהם נוקטים עובדי ציוד מכאני מאז יום ראשון בערב.

 

השופטת גרוס ציינה אתמול כי ״לאחר עיון בבקשה ובמסמכים שצורפו לה, לא מצאתי מקום ליתן צו ארעי במעמד צד אחד. הנני קובעת דיון בבקשה ליום 6.3.19 בשעה 10 בבוקר. המבקשת תמציא הבקשה וההחלטה דנן למשיבים דנן לאלתר.

 

״המשיבים רשאים להגיש תגובה מטעמם עד ליום 6.3.19 בשעה 9 בבוקר (היום). ככל שלא תוגש תגובה, תגובת המשיבים תשמע במסגרת הדיון הקבוע. המזכירות תודיע טלפונית לב״כ המבקשת״.

 

מחברת נמל אשדוד נמסר כי הבקשה לבית הדין לעבודה הוגשה בשל עיצומים פראיים ובלתי חוקיים שהחלו להינקט בהפתעה מוחלטת, מבלי שהוכרז סכסוך עבודה כדין וללא כל הודעה או התראה מוקדמת.

 

העיצומים בנמל מתבטאים בכך שעובדי סקטור ציוד מכאני אינם נרשמים לביצוע משמרות נוספות. יצוין, כי ערב השיבושים היו נרשמים בממוצע בין 30-50 עובדים למשמרות ב׳ ו-ג׳. 

 

בבקשה שהוגשה על ידי באת כוח הנמל, עו״ד חיה ארמן ממשרד הרצוג פוקס נאמן, נכתב כי ״המעבר בין היענות מלאה לרישום לשעות נוספות לאי היענות מוחלטת לרישום שעות נוספות מעיד באופן חד משמעי כי מתקיימים בחברה שיבושי עבודה מכוונים וברורים. ״אי הרישום למשמרות נוספות הוביל לאי פריקתן של 1,870 מכולות שהיו אמורות להיפרק ביומיים האחרונים. כתוצאה מכך נגרם לנמל אובדן הכנסה של למעלה ממיליון שקל״.

 

מהחברה נמסר כי ״לאחר שנכשל הניסיון לקיום הידברות עם ועד ציוד המכני, החליטה הנהלת החברה לפנות לבית הדין לעבודה על מנת להבטיח שהנמל ימשיך לספק שירות מלא וזמין ללקוחותיו והעבודה תתקיים כסדרה ובתפוקה מלאה. הנהלת הנמל רואה בחומרה את הצעדים הארגוניים שבהם נוקט ועד ציוד המכני וההסתדרות. צעדים אלו פוגעים בחברה ובלקוחותיה״.