עיצומים פראיים בנמל אשדוד

עפ״י הנהלת הנמל בפגישה שקיימו עם ועדי העובדים הכריז אלון חסן: ״לא תקבלו שיתוף פעולה. רווחיות הנמל לא מעניינת אותי. מצידי שהנמל יפסיד, כל זאת עד שההנהלה תלך הביתה״. ההנהלה שיגרה מכתב בהול להסתדרות כדי שתפעל להשיב את העבודה באופן מלא


19:30 ,03.11.2013 מאת: מערכת פורט2פורט

החל מהבוקר (א') נוקטים עובדי חברת נמל אשדוד בשיבושי עבודה חמורים ועל פי הנהלת חברת הנמל הנזקים הולכים ומתגברים משעה לשעה. לאור כך, בשעות הערב (א׳) שיגר עובדיה כהן סמנכ״ל משאבים בחברת נמל אשדוד פנייה דחופה אל אבי אדרי מחזיק תיק התחבורה בהסתדרות לאחר שעלו בתוהו נסיונות ההנהלה להשיב את השקט.

בהנהלת חברת נמל אשדוד הפנו אצבע מאשימה כלפי ועד העובדים אשר החליט, לטענתם, "לשבור את הכלים", ולנקוט בעיצומים בשעה שכלל לא הכריז על סכסוך עבודה, ועל אף סעיפי השקט התעשייתי הקיימים בהסכמים הקיבוציים שבין הצדדים ואף בניגוד להסכמות בין הצדדים אשר אף קיבלו תוקף של החלטה במסגרת ההתדיינות המתנהלת בבית הדין הארצי לעבודה.

ככל הידוע, העיצומים פרצו ממגוון סיבות כפי שהועלו בפגישה שנערכה בין נציגי ההנהלה-סמנכ"ל משאבים וסמנכ"ל לקוחות- לבין מזכיר ועד ציוד מכאני אלון חסן ומזכיר ועד תפעול אבינועם שושן, במהלכה הוצג צפי המטענים הנמליים וההערכות הנמל לתחרות.

בין השאר העיצומים פרצו לאור תהליך הקמת נמל חדש ומתחרה על ידי ממשלת ישראל, כמו גם מכתבו של מנהל רשות החברות הממשלתיות, מר אורי יוגב, מלפני שבועות ספורים לפיו חל איסור קליטת מועמד לעבודה בנמל בשל היותו קרוב משפחה של חבר בועד העובדים אף אם המועמד אינו מיועד להיקלט למשרה באותו סקטור אליו משויך קרוב משפחתו. אבינעם שושן הודיע בפגישה שבעקבות מכתבו של אורי יוגב הועדים מפסיקים הגעתם לועדת מכרזים לקליטת סוורים חדשים.

עפ״י נציגי ההנהלה שנכחו בפגישה, מזכירי הועד סירבו, בתגובה, לשתף פעולה ואילו אלון חסן, עפ״י ההנהלה, הבהיר באופן נחרץ: "לא תקבלו שיתוף פעולה. רווחיות הנמל לא מעניינת אותי. מצידי שהנמל יפסיד, כל זאת עד שההנהלה תלך הביתה".

זאת ועוד סמנכ"ל לקוחות אלי בר-יוסף, שכאמור לקח חלק בפגישה, הציג חשש כבד שלקוחות רבים ינטשו את הנמל, וככל הידוע זכה לחוסר הענות מוחלטת מנציגי הוועדים אלון חסן ואבינעם שושן.

בפנייתו לאבי אדרי מציין סמנכ״ל המשאבים בנמל כי שיבושי העבודה הננקטים נכון להיום כוללים את עצירת פריקת רכבי ייבוא מאניות הגלנוע וסידורם בשטח. כמו כן מסרב ועד העובדים לשבץ לסידור העבודה את קבוצת העובדים הקבועה המתפעלת שרות זה. עוד צויין כי נציגות העובדים מסרבת להתייצב בוועדות הקרובות לאיוש משרות סווארים והיא מונעת את פתיחת קורס עובדי גוררים, לאחר שהבוקר לא התייצבו 2 מדריכים ו- 4 מודרכים לקורס, מה שמנע את פתיחתו.

עובדיה כהן, סמנכ"ל משאבים בחברת נמל אשדוד, כתב לאבי אדרי: ״שיבושי העבודה כמתואר לעיל הינם בבחינת עיצומים פראיים, הננקטים בניגוד לדין, כאשר לא יכולה להיות להם כל הצדקה. עיצומים אלה ננקטים שלא במסגרת סכסוך עבודה מוכרז והם אף נטולי כל הצדקה. הנהלת החברה לא נקטה כל פעולה חד צדדית ו/או שינוי בתנאי העבודה ואף לא הציבה כל דרישה.

״הינך נדרש להתערב מיידית על מנת שנציגות העובדים תפעיל את מרותה הארגונית ותנחה את העובדים לשוב לאלתר לעבודה מלאה וסדירה, תוך מילוי מלא של כל הנחיות הנהלת החברה״.

בחברת הנמל ציינו שבמידה ולא ישובו כלל העובדים לעבודה סדירה באופן מיידי, בהתאם להנחיות ההנהלה, לא תיוותר לחברה ברירה אלא למצות את האמצעים העומדים לרשותה בהקשר זה על פי דין, לרבות פניה לערכאות המוסמכות וזאת במהלך היממה הקרובה.

כמו כן בכוונת החברה לפנות לעובדים ולהודיעם, כי נקיטה בשיבושי עבודה בלתי חוקיים תגרור אי תשלום שכר ו/או תשלום שכר חלקי.