עלייה של 210% ברווח התפעולי של נמל אשדוד ב-2015

דירקטוריון חברת הנמל אישר את הדוחות הכספיים של החברה לשנת 2015. ההכנסות גדלו ב-7.7% ועמדו על 1.1 מיליארד שקל, קיטון ברווח הנקי


11:39 ,04.04.2016 מאת: מערכת פורט2פורט

דירקטוריון חברת נמל אשדוד אישר את הדוחות הכספיים של החברה לשנת 2015, מהם עולה כי הכנסות החברה גדלו ב-7% ועמדו על  1.094 מיליארד שקל, בהשוואה ל-2014.

 

הרווח התפעולי של החברה זינק ב-2015 ב-210% בהשוואה ל-2014, עד כדי 120.8 מיליון שקל. הרווח הגולמי בשנת 2015  עמד על 239.7 מיליון שקל, גידול של 40% בהשוואה ל-2014.

 

הרווח הנקי לשנת 2015 עמד על 81.6 מיליון שקל, בהשוואה ל-90.8 מיליון שקל ב-2014. הקיטון נבע ברובו מהיחלשות שוקי ההון ב-2015, שגרמה לקיטון בהכנסות מימון של 90 מיליון שקל ביחס לשנה קודמת.

 

הרווח הכולל של החברה עומד על 94.8 מיליון שקל, גידול של 65% לעומת רווח כולל של 57.4 מיליון שקל בשנת 2014.

 

מנכ"ל נמל אשדוד בפועל יצחק בלומנטל: "דירקטוריון החברה, ההנהלה והעובדים הובילו לגידול מרשים בפעילות החברה בשנת 2015, עם שינוע סחורות בהיקף של 135 מיליארד שקל, דבר שהתבטא בהכנסות של מעל למיליארד שקל. בשנת העסקים הנוכחית אנו מתכוונים להמשיך ולהגדיל את פעילות החברה, את הכנסותיה ורווחיה, בד בבד עם ההכנה האינטנסיבית לתחרות עם הנמל החדש שיחל לפעול בשנת 2021".