"שביתה בלתי חוקית ובלתי לגיטימית"

בפנייתה לבית הדין הארצי לעבודה ביקשה חברת נמל אשדוד להורות לעובדים לחזור לעבודה סדירה ושוטפת לאור השיבושים והנזקים המתגברים משעה לשעה


00:00 ,04.11.2013 מאת: מערכת פורט2פורט

חברת נמל אשדוד פנתה היום (ב') לבית הדין הארצי לעבודה בגין שיבושי העבודה החמורים בהם נוקטים העובדים.

בפנייה, שהוגשה נגד ההסתדרות, ועד עובדי התפעול וועד הציוד המכאני הכבד כמשיבים ונגד התאחדות התעשיינים כמשיבה פורמאלית, ביקשה חברת הנמל מבית הדין לתת סעדין זמניים וסעדים ארעיים במעמד צד אחד במסגרת סכסוך קיבוצי נגד המשיבים.

בבקשה נכתב כי "הואיל והחל מבוקר יום 1 בנובמבר נוקטים עובדי חברת נמל אשדוד, המאוגדים באמצעות ועד עובדי תפעול וציוד מכאני כבד, בשיבושי עבודה חמורים, כשהנזקים הולכים ומתגברים משעה לשעה".

"הנהלת הנמל", נכתב, "עשתה כל אשר בידה על מנת להשיב את השקט על כנו, הן על ידי פנייה לנציגי הוועד והן לנציגות עובדי החברה – הסתדרות העובדים החדשה - אולם כל מאמציה היו ללא הואיל.

"התנהלותה הבלתי אחראית של ההסתדרות הינה חסרת תקדים, שכן רק לפני מספר ימים פנתה זו לחברה בבקשה לקלוט עובדים מחוסרי עבודה מנמל חיפה. באותה נשימה אותה הסתדרות אינה מטילה את מרותה על ועד העובדים בכדי למנוע פגיעה קשה בנמל, לקוחותיו ועובדיו, והכל בעילות שווא

בלתי חוקיות.

"ועד העובדים החליט לשבור את הכלים לנקוט בעיצומים בשעה שכלל לא הכריז על סכסוך עבודה, ועל אף סעיפי השקט התעשייתי הקיימים בהסכמים הקיבוציים שבין הצדדים, ואף בניגוד להסכמות בין הצדדים, שאף קיבלו תוקף של החלטה במסגרת ההתדיינות המתנהלת בפני בית הדין הנכבד, למשל בנושא קליטת קרובי משפחה לעבודה בנמל".

בין העיצומים בהם נוקטים העובדים ציינה הבקשה כי החל ממשמרת צהריים ב-3 בנובמבר הנחה הוועד את העובדים לסרב לבצע משמרת נוספת (משמרת כפולה), כשבהתאם עובדים ששובצו למשמרת נוספת לא נשארו בעבודה לבצעה. המשמעות, צוין, היא האטה דרמטית בקצב העבודה, שתוצאותיה תלכנה ותצטברנה מיום ליום.

עוד צוין שהוועד הורה לצוות המוצב באופן קבע ב"פרויקט המכוניות" מזה שנה לא להתייצב לתחנת העבודה ולחדול מסידור רכבי הייבוא. הפסקת פריקת הרכבים וסידורים בשטח, נכתב, תיצור בתוך זמן קצר צוואר בקבוק בשטח עגינת האוניות, דבר שיוביל לפגיעה משמעותית ומיידית בפריקת אוניות.

עוד נטען, שביום רביעי, 30 באוקטובר, הודיע הוועד שלא ישתתף בוועדות המכרזים לאיוש משרות סווארים, הודעה שחזרה על עצמה גם למחרת.

בנוסף צוין שבהתאם להנחיית הוועד, לא התייצבו שני מדריכים וארבעה מודרכים שהיו מיועדים לפתיחת קורס עובדי גוררים, לפתיחת הקורס.

"משכך הם הדברים", צוין בעתירה שהגישה חברת הנמל, "מדובר בשביתה בלתי חוקית ובלתי לגיטימית ועל פניו ברור שאין כל הצדקה לעיצומים".

חברת נמל אשדוד ביקשה מבית הדין להורות לוועד עובדי תפעול וציוד מכאני כבר לקיים שגרת עבודה תקינה וסדירה, למנוע כל שיבוש בעבודה השוטפת, לחדול לאלתר מכל פעולה שיש בה משום אי ביצוע העבודה, או ביצוע חלקי בניגוד להסכם עבודה, או כל שיבוש אחר של עבודה.

כן ביקשה חברת הנמל שבית הדין יורה להסתדרות להפעיל את מרותה הארגונית על ועד עובדי התפעול וציוד מכאני כבד, על מנת לאפשר את העבודה השוטפת והסדירה.