תביעה במחוזי: יו״ר ועד גוררות אינו בעל סמכות לנהל מו״מ עם גורם שאינו המעסיק

מהתביעה שהוגשה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע ומבקשת כי בית הדין יצהיר שליו״ר ועד גוררות בנמל אין סמכות לנהל מו״מ או לחתום בשמו על מעבר לחברה אחרת עולה שאלה עקרונית הנוגעת לסעיף ״איסור בעלות צולבת״


12:11 ,18.02.2019 מאת: מערכת פורט2פורט

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע הוגש לאחרונה בקשה לסעד הצהרתי בנוגע לסמכויות לניהול מו״מ או חתימה על הסכמים במחלקת ים בחברת נמל אשדוד. המבקש, אופיר בר, המשמש כקברניט גוררות במחלקת הגוררות במחלקת ים של נמל אשדוד, מבקש כי בית המשפט ייתן הצהרה מחייבת אודות הזכויות והחובות בכל הקשור לסמכויות ניהול המו״מ או חתימה על הסכמים, ולא יאפשר לאפרים וינר, יו״ר ועד קציני הגוררות, לנהל מו״מ או לחתום בשמו על מעבר או מכירה לחברה אחרת או למעסיק אחר.

 

נציין כי למרות שמדובר בתובענה אישית עולה ממנה תמונה המלמדת על המאבקים הפנימיים במחלקת ים בחברת נמל אשדוד אשר ועל הפיצול בין עובדים המבקשים לעבור לחברת בת לבין עובדים אשר מבקשים להישאר תחת פעילות חברת נמל אשדוד.

 

ואף יותר מכך, מהבקשה עולה שאלת עקרונית בהרבה – האם חברת נמלי ישראל (חנ״י) יכולה בכלל להחזיק חברת בת ממשלתית בבעלותה המלאה? לטענת התובענה, התשובה לכך היא לא. על פי התובענה, מדובר בהפרה של סעיף מספר 17 בחוק רספ״ן ״איסור בעלות צולבת״ לפיו ״תאגיד מוסמך לא יחזיק זכויות כלשהו בתאגיד מוסמך אחר״.

 

על פי התובענה, ״די בכל האמור לאיין בשלב זה את כל רעיון מכירת מחלקת הים על ציודיה ועובדיה לחברת בת של חנ״י״.

 

התובענה מתייחסת גם לנושא ה״בלעדיות״ שהובטחה לעובדי מחלקת הים למתן שירותים הימיים לכלל הנמלים שבמרחב וטענת כי מדובר ב״התחייבות בלתי אפשרית״, וזאת משום שהיא מנוגדת להוראות ״חוק התחרות הכללית״, קרי, הבלעדיות מהווה הסדר כובל.

 

בנוסף לכל נטען בתובענה כי לוועד העובדים סמכות לנהל מו״מ עם מעסיקים בלבד בכל הקשור לתחום יחסי עבודה, תנאי עבודה וזכויות עובדים ולחתום על הסכמים שבתחום סמכותו בלבד, היינו לחתום כשלוח של עובדים בעניינים כפי שנקבעו בחוקת ההסתדרות בלבד. קרי, ועד העובדים אינו יכול לנהל מו״מ ולחתום על הסכמים עם גורמים חיצוניים שאינם מעסיקו, קרי, חברת נמל אשדוד.

 

התובענה, אשר הוגשה כאמור בבית המשפט המחוזי בחיפה, התקבלה בבית המשפט בשבוע שעבר. במסגרתה מבקש אופיר בר, קברניט גוררת בחברת נמל אשדוד, מבית המשפט כי יצהיר שליו״ר ועד גוררות בנמל אין סמכות לנהל מו״מ או לחתום בשמו על מעבר לחברה אחרת או מעסיק אחר.

 

לדבריו, יו״ר ועד קציני הגוררות מבצע פעולות אשר ישנו באופן מובהק את המציאות התעסוקתית שלו, תוך פגיעה ישירה בחופש העיסוק שלו וכל זאת ללא רשות וסמכות.

 

לדברי הקברניט, כבר במהלך נובמבר 2018 הסמיך עצמו יו״ר ועד קציני הגוררות להסכים בשם כלל קציני הגוררות - וכן בשמו - על מעבר / מכירת מדור הגוררות על ציודה ועובדיה לחברת בת של חנ״י. לכן, פנה הקברניט בר ב-11 בנובמבר ליו״ר האיגוד הארצי לקציני ים, אבי לוי, והודיע לו כי הוא או מי מנציגו אינו מוסמכים לנהל משא ומתן בשמו מול נציגי המדינה בעניינים באינם בסמכותם מכוח חוקת ההסתדרות, לרבות ״מעבר״/ ״מכירה״ של מדור הגוררות על עובדיו לגורם החיצונים לחברת נמל אשדוד שהיא מעסיקתו הבלעדית של הקברניט. לטענת בר, וינר נטל סמכות שמעולם לא ניתנה לו ו״הפר ברגל גסה גם את כללי חוקת ההסתדרות ופגע פגיעה אנושה בזכויותיו הנורמטיביות״ של בר.

 

בר מוסיף וטוען כי במהלך השיחות על הרפורמה בנמלים מול נציגי המדינה התקבל הרושם כי לעובדי מחלקות הים אין אפשרות אחרת מלבד מעבר לחברת בת של חנ״י וכי דבר זה הוחלט על ידי הממשלה. בר מדגיש כי אין מדובר במעבר תמים אלא ב״מכירת״ כל הפעילות, הנכסים וההתחייבויות של מחלקת הים. מכירה זו, טוען בר, מבטלת מקום עבודה אצל מעסיק אחד לטובת מקום עבודה אצל מעסיק אחר ואינה מעניקה לעובדים בחירה כלשהי אם להסכים למכירה או לאו.

 

נציין כי התובענה התקבלה בבית המשפט המחוזי וכי אפרים וינר, יו״ר ועד גוררות בחברת נמל אשדוד, התבקש להעביר תגובתו לבית המשפט עד תחילת חודש אפריל.