איגוד המשתמשים בתפזורת רוצה להצטרף לעתירה להשבת הטעינה והפריקה של מטעני תפזורת

על פי בקשה שהוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בחיפה, מתן היתר הזרמה על ידי המשרד להגנת הסביבה אינו תנאי הכרחי לחזרת עובדי נמל חיפה לעבודה


00:00 ,26.06.2013 מאת: מערכת פורט2פורט

איגוד המשתמשים בהובלה ימית בתפזורת לשינוע גרעינים ומספוא הגיש בקשה להצטרף כידיד בית המשפט להליך המשפטי, המתנהל בין חברת נמל חיפה נגד ההסתדרות, ועד עובדי הטרנספורט בנמל, ועד עובדי סוואר וועד עובדי מנהלי עבודה תפעול, בנוגע לאי פריקת מטעני תפזורת במסירה ישירה.

מהבקשה עולה שבתיק, המתנהל בבית הדין האזורי לעבודה בחיפה, התבקש בית המשפט לפעול למען חידוש עבודות הפריקה של מטעני צובר לאחר השבתת הפעילות על ידי נציגי ארגוני העובדים החל מאמצע חודש מאי.

בדיון שנערך ב-28 בחודש מאי, נתן בית הדין מתן של פסק דין להחלטה, לפיה המשך עבודות הפריקה והטעינה של מטעני צובר ללא היתר הזרמה מאת המשרד להגנת הסביבה הינה חורגת מהוראות החוק, או גורמת להפרתו. אי לכך, הפסיקו העובדים את העבודה.

אולם לדברי העתירה, הודעת חברת הנמל ללקוחותיה על הפסקת עבודות הטעינה והפריקה וכן ההמתנה להיתר הזרמה אינן מחויבות המציאות, שכן, מתן היתר הזרמה, לפי איגוד המשתמשים, אינו תנאי סף לפריקת תבואות בשטח חברת הנמל.

בנוסף מצוין בבקשה כי פריקת גרעינים עצמאית אל ועל ידי ממגורות דגון מתקיימת כסדרה.

עוד נטען, כי תבואות מיובאות מהוות מרכיב יוצא דופן בחשיבותו בשרשרת הייצור של המזון לאדם ולחי בישראל ועיכוב בהספקת התבואות המיובאות , או עצירתו, צפויים להשבית את הייצור, להוביל למחסור חמור ומסוכן בחומרי המזון הבסיסיים ואף לגרום להאמרת מחירים בשרשרת המזון ולהביא לקריסת יבואנים ויצרנים.

בית הדין קבע דיון בבקשת איגוד המשתמשים ביום א' הקרוב.