דירוג מעלה: נמל חיפה קיבל דירוג זהב

חברת נמל חיפה זכתה לציון 10 בתחומים כגון ״ממשל תאגידי״ ו״גיוון והכלה״ וכן לציונים גבוהים בתחום ״יחסי עבודה, בריאות ואיזון״, ״אחריות ברכש״. חברת נמל חיפה: זוהי תחילתו של מהלך מקיף בנושא אחריות חברתית ותאגידית בנמל


13:51 ,02.07.2019 מאת: מערכת פורט2פורט

דירוג מעלה לאחריות תאגידית עבור שנת 2019 פורסם לאחרונה, והשנה - זו הפעם הראשונה בדירוג - הוא כולל את חברת נמל חיפה.

 

חברת נמל חיפה זכתה לדירוג זהב במסגרת דירוג דו״ח מעלה לשנת 2019. בתחום טיפול ״היבטים אתיים בתהליכים עסקיים״, המהווה 15% מהדירוג החברה זכתה לציון 8, בתחום טיפול ״יחסי עבודה, בריאות ואיזון״, המהווה 12% מהדירוג, החברה זכתה לציון 8, בתחום טיפול ״אחריות ברכש״ המהווה 11% מהדירוג, החברה זכתה לציון 9, בתחום טיפול ״גיוון והכלה״ המהווה 9% מהדירוג החברה זכתה לציון 10, בתחום טיפול ״מעורבות חברתית של עובדים״ המהווה 8% מהדירוג החברה זכתה לציון 6, בתחום ״איכות הסביבה״ המהווה בין 15% - 25% מהדירוג, החברה זכתה לציון 7, בתחום ״ממשל תאגידי״ המהווה 9% מהדירוג החברה זכתה לציון 10, ובתחום ״ניהול ודיווח״, המהווה 6% מהדירוג, החברה זכתה לציון 7.

 

דירוג מעלה לאחריות תאגידית הושק בשנת 2003, והוא כלי אשר משקף את הסטנדרטים של אחריות תאגידית בישראל. הוא נועד להעריך את מידת המחויבות וההשפעה החברתית-סביבתית של חברות וארגונים ומאפשר להם מדידה שנתית, מיפוי פערים והגדרת יעדים לשיפור ביחס לנורמות והסטנדרטים בישראל.

 

הקריטריונים בדירוג נקבעים על ידי ועדה ציבורית עצמאית מורכבת ממומחי תוכן, אקדמיה, ראשי ארגונים חברתיים סביבתיים ונציגי המגזר העסקי. בין התחומים שנבחנים בדירוג: גיוון והכלה; אתיקה ארגונית; עובדים; אחריות ברכש; תרומה לקהילה; התנדבות עובדים; איכות סביבה, שקיפות, ועוד.

 

מנמל חיפה נמסר כי ״זוהי תחילתו של מהלך מקיף בנושא אחריות חברתית ותאגידית בנמל. המשך יבוא״.