ועד עגינה - תצפית: בוחרים להישאר במסגרת חברת נמל חיפה

חברי הוועד מוחים על מצב המו״מ מולם, טוענים כי דרישות הסף שלהם לא זכו להתייחסות ורומזים כי ההסתדרות ביטלה פגישות בינם לבין נציגי המדינה. ההסתדרות בתגובה: דרישותיכם למעבר עוגנו במסמך העקרונות שקיבל את הסכמתכם המלאה, זהו חלון הזדמנויות אחרון לקבל את ההחלטה


14:23 ,17.06.2019 מאת: מערכת פורט2פורט

ועד עגינה - תצפית במחלקת ים של חברת נמל חיפה הוציא אתמול מכתב ליו״ר ההסתדרות, ארנון בר דוד, ולקרן טרנר, מנכ״לית משרד התחבורה, במסגרתו הוא מודיע כי לאור מצב המו״מ מולם – למרות שנחתם הסכם עקרונות מול חברת נמל חיפה – הוא בוחר  להשתמש באופציה השמורה לו על פי מסמך העקרונות, ומודיע כי הוא מחליט להישאר לעבוד במסגרת חברת נמל חיפה ותחת ההסכמים הקיבוציים החלים והמחייבים, כולל הסכם 2005.

 

עוד מציין הוועד במכתב, אשר עותקים ממנו נשלחו למנדי זלצמן, מנכ״ל חברת נמל חיפה, אשל ארמוני, יו״ר חברת נמל חיפה, אפי מלכין, סגן בכיר לממונה על השכר במשרד האוצר, עדי חכמון, סגנית הממונה על התקציבים במשרד האוצר, ואבי אדרי, מחזיק תיק התחבורה בהסתדרות, כי בפגישה שנערכה עמם לאחרונה דרישות הסף שלהם – אשר אינם חדשות – התקבלו בפליאה בקרב חלק מנציגי המדינה ואף טענו כי כלל לא היו מועדים לדרישות אלה, ״דבר שאינו ברור לנו בעליל בהתחשב בפעמים הרבות שאותן דרישות הועלו באוזניי נציגינו בהסתדרות״.

 

עוד טוענים בוועד עגינה - תצפית כי למרות שהסכם העקרונות כבר נחתם עד היום נציגי ועד עגינה-תצפית לא זכו לפגישה עניינית אחת מול נציגי המדינה, וכי פגישות שנקבעו להם מול נציגי המדינה בוטלו פעם אחר פעם בהתראות קצרות. ״לאור דבריו של מר שמרה מהישיבה כי הוא אינו מבין מדוע ישיבות אלו בוטלו עמו ובהתחשב בעובדה שאנו לא אלה שביטלנו את אותן הישיבות - נשאלת השאלה מי הוא הגורם האחראי לביטול אותן פגישות פעם אחר פעם? ומדוע?״, כותבים נציגי הוועד במכתב.

 

נציגי הוועד מציינים במכתבם כי ״ככל שיהא שינוי בעמדת המדינה, ותתגלה נכונות לשבת עמנו בפגישות ענייניות, כנות ואמיתיות, אשר ישמרו על מעמד העובדים ויבטיחו את ביטחונם התעסוקתי - נשמח לשוב ולחזור לשולחן המו״מ״.

 

 

תגובת ההסתדרות: חלון הזדמנויות אחרון לקבל את ההחלטה הנכונה

 

בתגובה למכתב שהוציא ועד עגינה – תצפית במחלקת ים בחברת נמל חיפה הוציא אבי אדרי, יו״ר איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות, מכתב לכלל העובדים במחלקת ים בו הוא מציין כי לאורך כל הדרך הוא הבהיר לחברי הוועד מפורשות כי ״יש לחתום על הסכם מעבר AS IS ולתקופה קצרה״. אדרי הוסיף כי ״הבהרתי לכם שלאחר המעבר, ובתום תקופת השקט התעשייתי שייקבע בהסכם המעבר, תוכלו לפתוח את ההסכם ולעשות בו שינויים למול המעסיק החדש״. הוא מציין בנוסף כי ״רמיזתכם כי רוח הדברים של נציגי ההסתדרות השתנתה, אינה אלא אמירה המנותקת מהמציאות״.

 

אדרי כותב לוועד עגינה – תצפית במחלקת ים נמל חיפה כי ״הדרישות שלכם למעבר עוגנו במסמך העקרונות שקיבל את הסכמתכם המלאה (דגש במקור), ואף את הסכמת העובדים באסיפת העובדים שקיימנו ביום החתימה על מסמך העקרונות״.

 

אדרי אף טוען במכתב התגובה כי בניגוד לטענות הוועד, התקיימו פגישות בנוכחותכם ובנוכחות נציגי המדינה, ומוסיף כי ״מעולם לא ביטלנו דיון הקשור למחלקת ים, וככל שהיו ביטולים הם לא באו מכיוון ההסתדרות״.

 

אדרי שב ומבהיר לעובדי הוועד את הכדאיות במעבר של עובדי מחלקת ים לחברה הממשלתית שתוקם לעומת הישארות העובדים בנמל ומונה שמונה סעיפים שונים:

 

העובדים עוברים לחברה ממשלתית שלא תופרט לעומת חברת נמל חיפה שעוברת הפרטה מלאה.

 

החברה הממשלתית תהיה בבעלות מלאה (100%) של חנ״י לעומת חברת נמל חיפה שתהיה בבעלות פרטית.

 

החברה הממשלתית ועובדיה יקבלו בלעדיות על הניתוב והקשירה במפרץ חיפה על כל רציפיו עד 2054 לעומת הישארות בחברת נמל חיפה שתניב במקרה הטוב עבודה על רציפיה בלבד.

 

המעבר לחברה הממשלתית יחייב גיוס עובדים עקב הגידול בעבודה לעומת צמצום בעובדים בשל ההישארות בנמל חיפה, וזאת עקב ירידה וודאית בעבודה.

 

כל ההסכמים והזכויות הכלכליות מכוח ההסכמים יישמרו בחברה הממשלתית, לרבות ובמיוחד תגמול/ מענק הפרטה מכוח הסכם 2005.

 

במעבר לחברה הממשלתית יחול ביטחון תעסוקתי של 10 שנים מתחילת התחרות על עובדי דור ב׳ לא מייסד, וכל זאת ללא הסכם התייעלות לעומת הישארות בנמל חיפה שמחייבת הסכם התייעלות בתמורה לביטחון התעסוקתי.

 

קיבלתם אישור נדיר מהממונה על ההגבלים העסקיים המאשר את הבלעדיות שלכם על מפרץ חיפה.

 

נציגי המדינה קבעו מנגנון שישמור וודאית על עבודת הקושרים.

 

אדרי שב ומדגיש במכתב כי מדובר בחלון הזדמנויות אחרון שנועד לאפשר לוועד לקבל את ההחלטה האחרונה עבור עובדי המחלקה. יחד עם זאת מציין אדרי כי עם ועד עגינה – תצפית יעמוד על דעתו להישאר בחברת נמל חיפה ההסתדרות תודיע למדינה על הבקשה להישאר בנמל חיפה.

 

גורם בנמל חיפה ציין כי ״תגובת ההסתדרות מדברת בעד עצמה. מבטיחים להם הבטחות שמנוגדות לחוק. חנ״י, כחברה ממשלתית אינה יכולה להחזיק חברת בת ממשלתית״. אותו גורם הוסיף כי ״תגובת ההסתדרות, שהגיעה לכלל עובדי מחלקת ים, גם מראה שיש ניסיון לעשות דה-לגיטימיזציה לחברי הוועד״.