נמל חיפה: רווח שיא של 190 מיליון שקל בשנת 2019

חברת הנמל הצפונית הרוויחה במהלך 2019 רווח שיא של 190 מיליון שקל, זאת בהשוואה לרווח של 177 מיליון שקל בשנת 2018 – עלייה של 7.3% ברווח. אשל ארמוני, יו״ר חברת נמל חיפה: התוצאות מדברות בעד עצמן. ברכות למנכ״ל מנדי זלצמן, להנהלת הנמל ולעובדים


11:25 ,08.07.2020 מאת: מערכת פורט2פורט

הדוחות הכספיים של חברת נמל חיפה מגלים כי חברת הנמל הצפונית הרוויחה במהלך 2019 רווח שיא של 190 מיליון שקל, זאת בהשוואה לרווח של 177 מיליון שקל בשנת 2018 – עלייה של 7.3% ברווח. הרווח התפעולי של חברת הנמל מסתכם בכ-88 מיליון שקל – זאת לעומת רווח תפעולי של 177 מיליון שקל במהלך 2018 (נציין כי מדובר בסכום חריג וזאת בשל זכייה בתביעה נגד בתי הזיקוק שהניב לחברת הנמל הכנסה חריגה וחד פעמית של 100 מיליון שקל). הכנסות חברת הנמל עמדו על 746 מיליון שקל לעומת 780 מיליון שקל במהלך 2018.

 

נזכיר כי בחודש דצמבר 2018 נחתם הסכם עקרונות בין חברת נמל חיפה וההסתדרות בו נקבע כי יפורסם הליך למכירת 100 אחוז ממניות החברה למשקיע אסטרטגי בהקדם האפשרי, וזאת בכפוף למספר תנאים. על הרוכש יהיה לעמוד בדרישות ניסיון וקריטריונים כפי שגובשו על ידי רשות החברות הממשלתיות, אגף התקציבים במשרד האוצר, משרד התחבורה לרבות רספ״ן בהתייעצות עם חנ״י וחברת נמל חיפה. נציין כי נכון למועד זה חברת נמל חיפה אינה יכולה להעריך מתי יפורסם המכרז על ידי רשות החברות הממשלתיות.

 

תגובת חברת נמל חיפה לדוחות הכספיים של 2019: ״בשנת 2019 המשיכה ההתעצמות של נמל חיפה ולראייה ההישגים הכספיים הראויים לציון כולל שיא ברווחיות.

 

אשל ארמוני, יו״ר דירקטוריון נמל חיפה: ״הישגי הנמל בשנת 2019 הכינו אותנו היטב למשבר הקורונה והשלכותיו השנה. התוצאות מדברות בעד עצמן וממצבות את נמל חיפה בצמרת החברות הממשלתיות בישראל. מעבר להצלחה העסקית הנוכחית, דירקטוריון והנהלת החברה ממשיכים בכל הכוח במימוש הישגי הרפורמה עליה חתמנו בתחילת השנה, בכלל זה התייעלות תפעולית משמעותית ופרישה מוקדמת של עובדים. תוצאות המהלכים הללו יבואו לידי ביטוי בחיזוק יכולת התחרות של הנמל בעתיד הקרוב. ברכות למנכ״ל מנדי זלצמן, להנהלת הנמל ולעובדים על התוצאות״.