עכשיו זה סופי: תיאסר גבייה רטרואקטיבית של הפרשי אגרת הרציף בזמן בלתי סביר

בית המשפט העליון דחה את ערעורה של חברת נמל חיפה בבית המשפט העליון כנגד חברת דוד יחזקאל ובניו בע"מ בענין גבייה רטרואקטיבית של הפרשי אגרות רציף


00:00 ,09.08.2012 מאת: מערכת פורט2פורט

בתחילת השבוע דחה בית המשפט העליון ערעור שהגישה חברת נמל חיפה נגד חברת דוד יחזקאל ובניו בע"מ תוך חיוב הנמל בשכר טירחת עו"ד בסך של 7,500 ₪.

נזכיר כי לפני כשנתיים הגישה חברת דוד יחזקאל ובניו לבית משפט השלום תביעה להשבת הפרשי אגרות רציף אשר גבתה ממנה חברת נמל חיפה באופן רטרואקטיבי באמצעות הסדר המס"ב של סוכני המכס, ותביעתה התקבלה. משדחה בית המשפט השלום את בקשת הערעור, הגישה לאחרונה חברת נמל חיפה בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון, שכאמור נדחתה בראשית השבוע.

בתביעה שהגישה דוד יחזקאל ובניו, נטען כי חברת הנמל גבתה באמצעות המס"ב הפרשי אגרת רציף של יבואנים, שנים מספר לאחר שחרור הטובין אליהם. לפיכך קבע בית המשפט העליון באמצו את החלטת בית המשפט המחוזי, שגביית הפרשי אגרת רציף צריכה להיעשות תוך זמן סביר סמוך לאחר שחרור הטובין ליבואן ומאחר שבמקרה נשוא התביעה חברת הנמל גבתה את הפרשי אגרות הרציף שנים לאחר שחרור הטובין, הרי שגביה זו אינה חוקית באשר נעשתה שלא בתוך זמן סביר לאחר שחרור הטובין ליבואנים.

יצויין כי כבוד השופט רובינשטיין אמנם קיבל את טענת חברת נמל חיפה וציין כי במישור העקרוני ובהתאם לדין שחל בתקופה הרלוונטית, יש ממש בטענה שחובתו של עמיל המכס לשלם אגרה כדין. אולם, קבע השופט, בנסיבות הספציפיות של בקשה זו ובעקבות כך האופן בו הכריע בשאלה בית המשפט המחוזי, פער הזמנים והסכומים בו מדובר אינם מאפשרים לאמץ את עמדת חברת הנמל במקרה הנוכחי.

השופט רובינשטיין דחה את טענת חברת נמל חיפה כפי שהוצגה בערעור, לפיה אימוץ החלטת בית משפט השלום תביא לתביעות נוספות. זאת, קבע השופט, משני טעמים: ראשית, בית המשפט מקבל את הטענה שעל סוכני המכס לשלם את האגרה בתוך זמן סביר. ושנית, לאור התיקון לפקודת הנמלים משנת 2011 המחריגה את אחריותם האישית של סוכני המכס בתשלום חובות עבר של לקוחותיהם היבואנים, למעט אם הוכח כי סייעו להם להשתמט מתשלומים ומאגרות נמל.

נציין כי על הגדרת המונח "זמן סביר" לא התייחס בית המשפט העליון.

את חברת דוד יחזקאל ובניו ע"י ייצג עו"ד אילן אהרוני המשמש יועצה המשפטי וראש המחלקה המשפטית של החברה בחמש השנים האחרונות.