רשות נחל הקישון: למנוע מחטף ולדחות הדיונים בוועדה המחוזית חיפה

הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה חיפה אמורה לדון מחר באישור תכנית פארק נמלי ישראל חיפה הכוללת הקמת שטחי עורף נמל ואחסון סחורות במרחב נחל הקישון וכן בתכנית בז״ן להקמת תחנת כוח חדשה


14:20 ,25.11.2018 מאת: מערכת פורט2פורט

בהמשך לפנייתה של ראש העיר חיפה עינת קליש רותם וראש העיר נשר, רועי לוי, גם רשות נחל הקישון פנתה לאחרונה לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה חיפה בבקשה לדחות את הדיונים שנועדו להתקיים מחר, 26 בנובמבר. הוועדה אמורה לדון מחר בשלוש תכניות אשר אישורן להן השפעה מהותית על הפעילות במפרץ חיפה: תכנית שיוזמת קבוצת בז״ן להקמת תחנת כוח חדשה ושתי תכניות לפיתוח עורף הנמל שיוזמת חברת נמלי ישראל (חנ״י).

 

מנכ״לית רשות נחל הקישון, שרון נסים, כתבה בפנייתה ליו״ר הוועדה המחוזית כי ״מדובר בתוכניות משמעותיות שיש להן השפעה מרחיקת לכת על מפרץ חיפה לאורך שנים רבות״.

 

נציין כי מועצת העיר חיפה תתכנס ותקבע את הרכב ועדותיה, כולל הרכב הוועדה המקומית לתכנון ובנייה חיפה, ביום שלישי הקרוב, 27 בנובמבר.

 

התכנית שיוזמת בז״ן כוללת שני אתרים לייצור חשמל במתחם בתי הזיקוק במפרץ, אשר יזינו בחשמל את מפעלי קבוצת בז״ן במתחם ויחליפו מערכי קיטור וגנרטורים בני כ-40 שנה הפועלים כיום. התכנית המשמעותית השנייה, ששמה הוא פארק נמלי ישראל - חיפה, כוללת הקמת שטחי עורף נמל ואחסון סחורות במרחב נחל הקישון. במסגרת התכנית שיוזמת חנ״י נקבע כי שטחי האחסון יוקמו משני עברי נחל הקישון בשטח כולל של 534 דונם ובחלוקה לשני מתחמים. מטרת תכנית נוספת ביוזמת חנ״י הינה ניוד זכויות מפארק מורד נחל קישון לשטח המתפנה במתחם בית הספר הטכני שישמש כשטח עורף נמל – שטח של כ-350 דונם. תכנית זו היא מתארית בלבד ולא ניתן להוציא מכוחה היתרי בנייה.

 

ברשות נחל הקישון מתריעים כי ״מדובר במחטפים, יממה לפני מינוי וועדה מקומית לתכנון ובנייה חיפה והישיבה החגיגית של מועצת העיר החדשה, מנסים לקבוע מסמרות בשטח ולקבע את דמותו של מפרץ חיפה לעוד שנים רבות ללא איזון הנדרש בין כלל השימושים ובחינת המדיניות החדשה של הנהגת העיר חיפה הנבחרת. הגיע הזמן להתקומם נגד המגמה המתמשכת של הפיכת מפרץ חיפה לחצר האחורית של מדינת ישראל הכוללת תעשייה מזהמת, תשתיות למכביר, שלושה נמלים ועכשיו גם מחסנים. אין כאן זמן להתארגנות לפני קבלת החלטות משמעותיות לטווח ארוך שישפיעו על חיי כלל תושבי האזור״.