תעלת סואץ: עלייה של כ-190 מיליון דולר בהכנסות

במהלך ינואר עד אפריל 2020 נרשמה עלייה של 8.7% במספר האניות שחצו את התעלה והוא עמד על 6,563 אניות לעומת 6,038 אניות בתקופה המקבילה אשתקד. כמו כן נרשמה עלייה של 7.3% בכמות המטענים


11:56 ,28.07.2020 מאת: מערכת פורט2פורט

ההכנסות מאגרות המעבר בתעלת סואץ עלו במהלך תשעת החודשים הראשונים של שנת הכספים 2019-2020, ב-188.2 מיליון דולר. נתונים לגבי מאזן התשלומים שפורסמו על ידי הבנק המרכזי הראו כי ההכנסות מתחילת יולי 2019 עד סוף מרץ 2020 עלו ל-4.46 מיליארד דולר, לעומת 4.27 מיליארד דולר באותה תקופה של שנת הכספים 2018-2019. לפי הבנק המרכזי, שווי אגרות המעבר בתעלת סואץ גדלו ב-84.4 מיליון דולר והסתכמו בכ-1.4 מיליארד דולר בתקופה שבין ינואר למרץ 2020.

 

אוסאמה רביע, יו״ר הרשות הכללית של תעלת סואץ, חשף בחודש מאי האחרון כי תנועת האניות שחצו את התעלה במהלך מינואר עד אפריל 2020 רשמה עלייה של 8.7%. מספרן הגיע בתקופה הנדונה ל-6563 אניות לעומת 6038 אניות בתקופה המקבילה אשתקד. לפי רביע, משקל המטענים שחצו את התעלה גדל בארבעת החודשים הראשונים של 2020 ב- 7.3% והסתכם ב-408.6 מיליון טון, לעומת 380.9 מיליון טון בתקופה המקבילה אשתקד.