תעשיות מספנות ישראל: רווח נקי של 71.6 מיליון שקל

בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021 צמחו הכנסות החברה בכ-21.3% לכ-674.8 מיליון שקל והרווח הנקי גדל בכ-20.1% לכ-71.6 מיליון שקל. צביקה שכטרמן, מנכ״ל תעשיות מספנות: אסטרטגיית גיוון הפעילויות שלנו מוכיחה את עצמה


12:39 ,25.11.2021 מאת: מערכת פורט2פורט

חברת תעשיות מספנות ישראל דיווחה היום את תוצאותיה לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021. החברה הנפיקה לראשונה את מניותיה בבורסה בתל-אביב בחודש ספטמבר 2020.

 

ההכנסות ברבעון עלו בכ-13.8% לכ-234.6 מיליון שקל, לעומת כ-206.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. במגזר המספנה, ההכנסות עלו בכ-10.5% לכ-52.3 מיליון שקל, בהשוואה לכ-47.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה בהכנסות מגזר המספנה נובעת מעלייה בהיקף הפרויקטים בביצוע ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

 

במגזר הנמלי ההכנסות עלו בכ-13.5% לכ-45.2 מיליון שקל, לעומת סך של כ-39.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בהכנסות נובעת משינוי בתמהיל המוצרים וגידול בפריקת המטענים לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

 

במגזר המלט ההכנסות עלו ברבעון לכ-114.8 מיליון שקל, בהשוואה לכ-112.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העליה במחזור במגזר המלט נובעת כתוצאה מגידול בכמות הנמכרת ביחס לרבעון המקביל אשתקד. הקיטון ברווחיות נובע מגידול בעלות חומר הגלם הממוצע לטון וכן מגידול בעלות ההובלה בעוד שמחיר המכירה הממוצע נותר כמעט ללא שינוי.

 

הרווח התפעולי של החברה צמח בכ-34.7% לכ-33.2 מיליון שקל, לעומת כ-24.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. החברה סיימה את הרבעון השלישי לשנת 2021 עם גידול של כ-41.3% ברווח הנקי לכ-26.2 מיליון שקל (כ-23.8 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה לרווח נקי של כ-18.5 מיליון שקל (כ-16.4 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ברבעון המקביל אשתקד.

 

צבר ההזמנות במגזר המספנה נכון ל-30.9.2021 עלה לכ-824.4 מיליון שקל, לעומת צבר של כ-262 מיליון שקל לסוף שנת 2020. נכון לפרסום הדוח, צבר ההזמנות עלה לכ-867 מיליון שקל.

 

צביקה שכטרמן, מנכ״ל תעשיות מספנות ישראל: ״אנחנו מסכמים את הרבעון השלישי עם צמיחה וגידול חד של מעל 40% ברווח הנקי, תוצאות המשקפות את הצעדים בהם נקטנו לייעול הפעילות ומיקסום הגמישות התפעולית, בשילוב הגאות בתחום ההובלה הימית. אסטרטגיית גיוון הפעילויות שלנו מוכיחה את עצמה ומאפשרת לחברה ליהנות מצמיחה עקבית לטווח ארוך.

 

״במגזר המלט פעלנו להגדלת אחזקותינו בשתי החברות שבשליטתנו, סימנט ואיסקו, מהלך שיאפשר לנו ליהנות מחלק גדול יותר ברווחי פעילות המלט, המהווה מנוע צמיחה משמעותי לחברה, זאת בזמן שענף המלט נהנה מעלייה בביקושים ומצמיחה מואצת, כתוצאה מהגידול בענפי הבנייה, התשתיות והנדל״ן.

 

״במגזר הפעילות הנמלית, אנו ממשיכים להציג יעילות בסטנדרט עולמי, המתבטא בהיקף פריקת המטענים לטון ביחס לגודל הנמל, ואנו ממשיכים לפעול במתכונת של '24/7', בתפוסה מקסימלית, על מנת לסייע למשק בהתמודדות עם העומס שנוצר בכניסה לנמלי ישראל. הדבר קיבל ביטוי גם בגידול בהיקף הפעילות וגם בגידול ברווחיות.

 

״מחירי ההובלה בעולם ממשיכים לספק רוח גבית חזקה לפעילותנו בתחום התובלה הימית, במסגרתה אנו מפעילים כיום צי הכולל 9 אניות, ביניהן אנייה בעלת קיבולת של כ-37.5 אלף טון. בנוסף, בבעלותנו 4 אניות ייעודיות להובלת מלט, מהן 3 אניות בשימוש חברת הבת סימנט ואניה נוספת, הפועלת להובלת מלט עבור צדדים שלישיים.

במגזר המספנה המשכנו להגדיל את צבר ההזמנות שלנו, על ידי קבלת הזמנות חדשות ממשרד הביטחון ומלקוחות בשווקים הבינלאומיים. צבר ההזמנות גדל למעל לכ-800 מיליון שקל.

 

בימים אלו אנו ממשיכים לפתח את מנועי הצמיחה של החברה, לרבות הקמת מתקן הממגורות לקליטת מטעני גרעינים, כניסה לתחומי הביטומן והגבס, וכן השתתפותנו במכרז להפרטת נמל חיפה ביחד עם שותפתנו DP WORLD מדובאי. במקביל אנחנו פועלים בכל מגזרי הפעילות על מנת לאתר עסקאות חדשות לביסוס המשך צמיחתה של החברה״.

 

סך הכנסות החברה בתשעת החודשים הראשונים של 2021 עלו בכ-21.3% לכ-674.8 מיליון שקל, לעומת כ-556.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה בהכנסות נובעת מעלייה במגזר המספנה, בעיקר כתוצאה מחתימה על הסכם עם לקוח, גידול במגזר המלט כתוצאה מגידול בכמות הנמכרת, גידול במגזר האחר ובפעילות הנמל.

 

הרווח התפעולי גדל בכ-15.6% לכ-89.5 מיליון שקל, לעומת סך של כ-77.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021 עלה בכ-20.1% לכ-71.6 מיליון שקל, לעומת כ-59.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.