MSC נקנסת על זיהום בנמל חיפה

בדצמבר 2010 נשפכו עשרות טונות של דלק מזוט מאונייה שעגנה בנמל. שופט בית משפט השלום בחיפה הטיל על חברת הספנות קנס בסך 1,010,000 שקל שיועבר לקרן מניעת זיהום הים, ויהווה בחלקו שיפוי בעבור הוצאות הניקוי של המשרד בעקבות אירוע הזיהום בנמל חיפה


00:00 ,23.10.2011 מאת: מערכת פורט2פורט

בית משפט השלום בחיפה הטיל קנס בסך 1,010,000 שקל, על חברת הספנות MSC, שהורשעה בעבירות של שפיכת שמן לים ולכלוך רשות הרבים בנסיבות מחמירות.

בדצמבר 2010, בעת שעגנה ספינת MSC PERLA, אשר בבעלות החברה, בנמל חיפה ונערכו הכנות לריקון מי הנטל, נשפכו מן האונייה עשרות טונות של דלק מסוג מזוט שגרמו לזיהום ים משמעותי. כתמי השמן שנוצרו בים, גרמו לנזקים סביבתיים ונזקים לרכוש אשר נצפו במשך מספר שבועות לאחר האירוע.

בעקבות האירוע, הגיש המשרד להגנת הסביבה כתב אישום נגד חברת הספנות ושני אנשי צוותה (הקברניט והמכונאי הראשי) המייחס להם עבירות של שפיכת שמן למי הים באופן ובנסיבות מחמירות, לפי פקודת מניעת זיהום מי-ים בשמן ועבירה של לכלוך רשות הרבים בנסיבות מחמירות לפי חוק שמירת הניקיון.

שופט בית משפט השלום בחיפה, דניאל פיש, הטיל על חברת הספנות שהודתה בהאשמות המיוחסות לה, קנס בסך 1,010,000 שקל שיועבר לקרן מניעת זיהום הים, ויהווה בחלקו שיפוי בעבור הוצאות הניקוי של המשרד בעקבות אירוע הזיהום בנמל חיפה. יש לציין, כי במסגרת הסדר טיעון, נמחקו מכתב האישום שני אנשי צוות האונייה מתוך הבנה כי הם יחויבו לתת את הדין על התנהלותם במסגרת הליכים פנימיים שעורכת חברת הספנות ומתוך שיקולי יעילות בניהול ההליך הפלילי כנגד נאשמים הנמצאים בחו"ל.

במקביל להליך הפלילי שנחתם עם מתן פסק הדין, עדיין מתנהלות מספר תביעות אזרחיות שהוגשו כנגד חברת הספנות ומבטחה ע"י גורמים שונים שניזוקו מאירוע הזיהום, ובכללם חברת נמלי ישראל.

כזכור, חברת נמלי ישראל פעלה לניקוי בריכת הנמל מהזיהום המסיבי שנגרם באירוע.