נמל חיפה: גידול דרמטי בנפח שטחי האחסון

הושלם פרויקט הגדלת שטחי אחסון למכולות בקו המים במסוף המכולות המזרחי אשר מגדיל את שטח האחסון בקו המים בכ-26%. כמו כן הוועדה לתכנון ובנייה של העיר חיפה אישרה אחסנת מכולות בעורף הנמל בסמוך לקישון בשטח של 95 דונם. רשות נחל הקישון: נמתין להחלטת מליאת מועצת העי


00:00 ,24.03.2010 מאת: מערכת פורט2פורט

הושלם פרויקט הגדלת שטחי אחסון למכולות בקו המים במסוף המכולות המזרחי אשר מגדיל את שטח האחסון בקו המים בכ-26%. כמו כן הוועדה לתכנון ובנייה של העיר חיפה אישרה אחסנת מכולות בעורף הנמל בסמוך לקישון בשטח של 95 דונם. רשות נחל הקישון: נמתין להחלטת מליאת מועצת העיר חיפה
 
חברת נמל חיפה זכתה בן לילה לגידול משמעותי בשטחי האחסון שהיא מסוגלת לספק ללקוחותיה. מחברת נמל חיפה נמסר היום כי חנ"י העבירה היום לידי חברת הנמל שתי ערוגות אחסון בקו המים במסוף המכולות המזרחי בהשקעה כוללת של כ-170 מיליון שקל.
 
מחנ"י נמסר כי הרחבת מסוף המכולות המזרחי בנמל חיפה, הידוע כפרויקט לייבוש בריכת הדלק והארכת ערוגות C-B, נועד לתת מענה לחוסר התאימות בין אורך הרציף (930 מטר) המאפשר שינוע שנתי של 700 אלף מכולות לבין שטח האחסנה שבעורפו. "הרחבת המסוף תאפשר לחברת נמל חיפה תוספת שינוע של 110 אלף מכולות בשנה ברמת שירות גבוהה, לתועלת הסחר הישראלי וקהילת הים", ציין שלמה ברימן, מנכ"ל חברת נמלי ישראל.
 
במקביל לפרויקט הרחבת מסוף המכולות המזרחי ולאור בקשת חברת נמל חיפה ביצעה חברת נמלי ישראל בהשקעה נוספת של כ-7 מיליון שקל את ההארכה של ערוגה Aבמסוף בכ-65 מטר.
 
מחברת נמל חיפה נמסר כי בעקבות השלמת הפרויקט גדל שטח האחסנה של מסוף המכולות המזרחי ב-26% וכתוצאה מכך עולה פוטנציאל שינוע המכולות השנתי של המסוף בכ-100 אלף מכולות במונחי TEU.
 
עוד נמסר מחברת הנמל כי תוספת שטחי האחסנה בקו המים צפויה להגדיל את יעילות העבודה של המסוף כאשר עוד בטרם קבלת שטחי האחסנה הנוספים, הושג ברבעון הראשון של שנת 2010 שיא של יעילות תפעולית נמלית המתבטא בתפוקה ממוצעת של 24.9 מכולות לשעת עגורן.
 
במקביל מסירת השטח הנ"ל הודיעה היום חנ"י כי הוועדה לתכנון ובנייה של העיר חיפה אישרה ביום שני השבוע אחסנת מכולות במתחם עורף נמל חיפה בסמוך לנחל הקישון. נזכיר כי חנ"י הקימה מתחם בן 95 דונם באזור לטובת אחסון כ-100,000 מכולות ומטען כחלק מהשרשרת הלוגיסטית בעורף נמל חיפה לשימושם של היבואנים והיצואנים, אך פעילותה באזור זכתה, ועודנה זוכה, להתנגדות רשות נחל הקישון.
 
נציין המתחם החדש, אשר בפיתוחו השקיעה חנ"י סכום של כ-75 מיליון שקל, הינו בבעלות חנ"י ולא בבעלות חברת נמל חיפה.
 
בחנ"י הדגישו כי המתחם האמור לא נמצא בתחום הכרזת נחל הקישון ואילולא אישור השימוש במתחם הדבר היה מהווה פגיעה הכלכלית משמעותית בעיר חיפה ובצפון כולו. "פיתוח השטח נעשה מכספי ציבור, וזה אך טבעי שיעשה בו שימוש במיוחד בעורף נמל חיפה המשווע לשטחי אחסון מכולות. השטח עמד עד כה לא מנוצל. ההיתר לשימוש בו מהווה תוספת משמעותית לרווחת ענף הלוגיסטיקה, היבוא והיצוא בצפון כולו".
 
עוד נמסר מחנ"י כי היא החברה מביעה אכזבה מעמדת רשות נחל הקישון אשר מתכוונת להגיש ערר, זאת גם לאור העובדה כי חברת נמלי ישראל פתוחה לבצע שינויים במערך ייעודי הקרקע בנמל לרווחת הציבור.
 
מרשות נחל הקישון נמסר בתגובה כי "למיטב ידיעתנו הוגשה הסתייגות של שני חברי ועדת המשנה לתכנון ובנייה חיפה ומשום כך ההחלטה הסופית בעניין תועלה בפני מליאת מועצת העיר חיפה. רשות הנחל תמתין להחלטת המליאה ותשקול את המשך צעדיה, לרבות בחינת ההחלטה בערכאות".
 
עוד נמסר מרשות נחל הקישון כי "חברת נמלי ישראל נוקטת בשיטת הסלאמי - במקום להמתין להכרעת מוסדות התכנון להכרעה כוללת בעניין פארק הקישון עפ"י תמ"א 13/ב/1 לנמלי חיפה היא פועלת להשתלטות על עוד דונם ועוד שטח בהנחה כי הוועדה המקומית תגמיש את תנאיה, הנחה אשר לדאבונה של רשות הנחל מתבררת כנכונה".
 
מנהלת רשות נחל הקישון, שרון נסים, ציינה בנוסף כי "רשות נחל הקישון ביקשה לתת עמדתה בפני חברי הועדה לתכנון ובנייה בעיריית חיפה, אך נענתה בשלילה. כמו כן, הרשות סבורה כי על הועדה היה לדחות את בקשת חברת נמלי ישראל מהטעמים הבאים: חברת נמלי ישראל לא הוכיחה בעלותה על הקרקע, אחסון מכולות איננו שימוש זמני והוא מהווה סטייה ניכרת מייעוד השטח ועל כן לא ניתן להגיש בקשת שימוש חורג בתנאים אלה, חברת נמלי ישראל לא קיימה את דרישות ועדת הערר להסיג אחורנית את כל רכיבי הגדר ולהשיב את מלוא המצב לקדמותו ובכך היא מבזה הכרעה שיפוטית. רשות הנחל סבורה כי אין לתת צל"ש למי שלא מקיים את החוק, חברת נמלי ישראל אף לא קיימה החלטות קודמות של הוועדה עצמה כגון הכנה ויישום תכנית נופית למשטח".
 
לדבריה, "הצבת מכולות בסמוך לגדות הנחל תגרום לפגיעה קשה, אקולוגית ונופית, באזור הרגיש ביותר בקישון. במקום זה מתקיימים מגוון בתי גידול ייחודיים. למשטח המכולות תהיה השפעה שלילית ומיידית על בעלי החיים בנחל וסביבתו וחוויית המבקרים במקום תיפגע באופן משמעותי".