נמל חיפה: העובדים מכנסים אסיפת חירום בעקבות פרסום תשקיף ההנפקה

פנו הבוקר ליו"ר דירקטוריון חברת נמל חיפה וציינו כי בטיוטת תשקיף ההנפקה של חברת הנמל גילו ניסיונות להפעלת נמלים ורציפים פרטיים כך שמדובר בהפרה בוטה וחד צדדית של הבטחות משרד התחבורה תוך התעלמות מהסכמים קיימים. מזכירים כי הם אינם מחויבים לשקט תעשייתי


00:00 ,16.03.2010 מאת: מערכת פורט2פורט

פנו הבוקר ליו"ר דירקטוריון חברת נמל חיפה וציינו כי בטיוטת תשקיף ההנפקה של חברת הנמל גילו ניסיונות להפעלת נמלים ורציפים פרטיים כך שמדובר בהפרה בוטה וחד צדדית של הבטחות משרד התחבורה תוך התעלמות מהסכמים קיימים. מזכירים כי הם אינם מחויבים לשקט תעשייתי
 
ממשרד יחסי הציבור של עובדי נמל חיפה נמסר היום כי ועדי העובדים בנמל חיפה נדהמו אמש כאשר קיבלו לידיהם את תשקיף הצעת המכר על ידי המדינה, של המניות המוצעות למכירה של חברת נמל חיפה וכן הנפקתה לציבור בדרך של איגרת חוב.
 
בעקבות התשקיף, החליטו ועדי העובדים לנקוט במספר פעולות מיידיות. מחר בבוקר תתקיים ישיבת חירום של כל חברי הוועדים בנמל. לאחר מכן, בשעה 09:30 בבוקר יכנסו חברי הוועדים את כל עובדי חברת נמל חיפה לאסיפת חירום על מנת להסביר להם את הסכנות הכרוכות לעתידם התעסוקתי בנמל בעקבות פרסום התשקיף.
 
מיד לאחר אסיפת העובדים, מתכננים עובדי נמל חיפה לבקר בישיבת דירקטוריון החברה, שאמורה להתחיל מחר בשעה 10:00, כדי להסביר ולהתריע גם בפני חברי הדירקטוריון על הסכנות הטמונות בתשקיף, וכן את היותם אחראים לתוכנו של תשקיף זה, בהיותם הגוף העליון האחראי על חברת נמל חיפה.
 
במכתב בהול ששלחו היום חברי מזכירות עובדי נמל חיפה אל יושב ראש דירקטוריון נמל חיפה, בן ציון סלמן נאמר: "עם קבלת טיוטת התשקיף לעיוננו אמש, אנו רואים בתוכנו הפרה בוטה וחד צדדית של הבטחה שלטונית – כלומר של משרד התחבורה – ותוך התעלמות מוחלטת מהסכמים קיימים. כתוצאה מתשקיף זה, אנו רואים פגיעה עתידית בזכויות העובדים ובשמירה על האיתנות הכלכלית והפיננסית של חברת נמל חיפה. בתשקיף גילינו ניסיונות להפעלת נמלים פרטיים ורציפים פרטיים, ניסיונות להפעלת חברות בנות ברציפי הנמל וכן שורה ארוכה של נושאים שאינם מקובלים עלינו וכלל ועיקר. יתרה מזאת, למרות הבטחות מפורשות שקיבלנו, לא התקיימו עמנו דיונים בנושאים הנ"ל. מכיוון שתשקיף זה מסכן את זכויות העובדים ואת עתידם התעסוקתי ומכיוון שהחל מיום ה-17 בפברואר איננו מחויבים לשקט תעשייתי- לפי ההסכמים הקיימים – בכוונתנו להסיק את המסקנות המתבקשות ולנקוט מהלכי מניעה, על מנת להגן על ציבור עובדי נמל חיפה".
 
עוד נמסר כי העתקים ממכתב זה נשלחו בין היתר ליו"ר ההסתדרות, מר עופר עיני, שר התחבורה מר ישראל כץ, שר האוצר מר יובל שטייניץ, יו"ר איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות מר אבי אדרי, מנכ"ל משרד התחבורה מר יעקב גנות, מנכ"ל משרד האוצר מר חיים שני, מנהל ראשות החברות מר דורון כהן, יו"ר חברת נמלי ישראל מר יפתח רון טל, ההסתדרות במרחב חיפה – מר ברוך זלץ, יו"ר האגף לאיגוד מקצועי ההסתדרות במרחב חיפה מר רפי מסט.