נמל חיפה יעניק הנחות על חיוב אחסנה חריג בשל שביתת פקחי משרד הבריאות

ועדת ההנחות של חברת נמל חיפה החליטה לאפשר ללקוחות לקבל הנחה על חיוב חריג של דמי אחסנה שנעשה בין חודשים מאי עד יולי. גם נמל אשדוד הסכים לבחון בחיוב בקשות למתן הנחות


00:00 ,04.08.2008 מאת: מערכת פורט2פורט

ועדת ההנחות של חברת נמל חיפה החליטה לאפשר ללקוחות לקבל הנחה על חיוב חריג של דמי אחסנה שנעשה בין חודשים מאי עד יולי. גם נמל אשדוד הסכים לבחון בחיוב בקשות למתן הנחות 
 
מחברת נמל חיפה נמסר כי היא החליטה לבוא לקראת לקוחותיה ולאפשר, לפנים משורת הדין, מתן הנחה על חיוב חריג של דמי אחסנה, שנגרם במישרין עקב האטת עבודת המפקחים של משרד הבריאות במהלך התקופה הקובעת.
 
על פי החלטת ועדת הנחות של הנמל ההנחות תינתנה עבור חודשים מאי עד יולי 2008. בקשות להנחה באגרות אחסנה תוגש רק לגבי מטען אשר טעון בדיקת משרד הבריאות בטרם שחרורו ללקוח. כמו כן לא תוגש יותר מבקשה אחת לכל חיוב בדמי אחסנה.
 
מחברת נמל חיפה נמסר עוד כי בקשות להנחה באגרות אחסנה תוגשנה לנמל לא יאוחר מה-31 באוגוסט.
 
יש לציין כי בעקבות פניית איגוד לשכות המסחר, וכן לקוחות רבים למשרד התחבורה פנה מנכ"ל משרד התחבורה, מר גדעון סיטרמן, להנהלות הנמלים וביקש מהן לשקול להיענות בחיוב לבקשות בהנחה בתשלום דמי אחסנה. יש לציין כי הנהלות הנמלים הודיעו כי בכוונתן לשקול כל בקשה באופן פרטני.