נמל חיפה: ניתן להגיש בקשות להנחה בדמי אחסנה עד 15 בספטמבר

ועדת ההנחות של חברת נמל חיפה החליטה לאפשר ללקוחות לקבל הנחה על חיוב חריג של דמי אחסנה שנעשה בין חודשים מאי עד יולי. החברה הודיעה על מתן הארכה של 15 יום


00:00 ,13.08.2008 מאת: מערכת פורט2פורט

ועדת ההנחות של חברת נמל חיפה החליטה לאפשר ללקוחות לקבל הנחה על חיוב חריג של דמי אחסנה שנעשה בין חודשים מאי עד יולי. החברה הודיעה על מתן הארכה של 15 יום
 
חברת נמל חיפה הודיעה היום ללקוחותיה היא כי מעניקה ארכה נוספת להגשת בקשות להנחה בדמי אחסנה חריגים בשל שביתת פקחי משרד הבריאות. חברת נמל חיפה הודיעה כי היא תקבל בקשות להנחה בדמי אחסנה חריגים עד ל-15 בספטמבר (במקום עד ל-31 באוגוסט).
 
הודעה זאת מגיעה בהמשך להודעתה של חברת נמל חיפה כי היא החליטה לבוא לקראת לקוחותיה ולאפשר, לפנים משורת הדין, מתן הנחה על חיוב חריג של דמי אחסנה, שנגרם במישרין עקב האטת עבודת המפקחים של משרד הבריאות במהלך התקופה הקובעת.
 
על פי החלטת ועדת הנחות של הנמל ההנחות תינתנה עבור חודשים מאי עד יולי 2008. בקשות להנחה באגרות אחסנה תוגש רק לגבי מטען אשר טעון בדיקת משרד הבריאות בטרם שחרורו ללקוח. כמו כן לא תוגש יותר מבקשה אחת לכל חיוב בדמי אחסנה.