נמל חיפה: עבודות ברציף המערבי מאיימות על המשך הפריקה בתפזורת

במכתב שהוציא ראש ענף תפעול בנמל חיפה נאמר כי עד סוף אוקטובר השנה לא תתאפשר כלל פריקת אוניות פנמקס בחופנים בנמל, זאת למרות הבטחות של המנכ"ל עוזני. איגוד המשתמשים דורש לאפשר הפריקה ומאיים לנקוט בצעדים משפטיים


00:00 ,28.08.2007 מאת: מערכת פורט2פורט

במכתב שהוציא ראש ענף תפעול בנמל חיפה נאמר כי עד סוף אוקטובר השנה לא תתאפשר כלל פריקת אוניות פנמקס בחופנים בנמל, זאת למרות הבטחות של המנכ"ל עוזני. איגוד המשתמשים דורש לאפשר הפריקה ומאיים לנקוט בצעדים משפטיים
 
נציגו של איגוד המשתמשים בתובלה ימית בתפזורת לשינוע גרעינים ומספוא פנה היום במכתב דחוף למנכ"ל חברת נמל חיפה עמוס ועזני ואל אריה גביש, מנהל נמל חיפה בחנ"י בנושא עבודות המתנהלות ברציף המערבי בנמל חיפה.
 
ממכתבו של עו"ד דקל ברומן, נציגו של איגוד המשתמשים, עולה כי בניגוד לטענתו של מר עוזני, רענ"ף תפעול בנמל חיפה, מר שמעון אמר, ציין במכתב שהוציא אתמול כי עד סוף אוקטובר השנה לא תתאפשר כלל פריקת אוניות פנמקס בחופנים בנמל חיפה. העתקים ממכתבו של עו"ד ברוקמן הועברו אף למר גדעון סיטרמן, מנכ"ל משרד התחבורה, ומר אריה רונה, מנהל רספ"ן, מר חיים לנציצקי, סמנכ"ל תפעול חברת נמל חיפה בע"מ, מר יונה ליכטנשטיין, מזכ"ל האיגוד המשתמשים בתובלה ימית בתפזורת.
 
"מסתבר שהבטחותיהם של חברת הנמל ושל מנכ"ל החברה לחוד והפעולות המבוצעות על ידיהם במציאות לחוד", כותב עו"ד ברוקמן. "עוד לא יבשה הדיו על ההבטחות האמורות – שהיוו ממילא המשך ישיר להתחייבותה של חברת הנמל מיום 30.4.2007, לאפשר כל העת פריקת מטען תפזורת בחופנים מאוניות פנמקס ברציף המערבי – והנה מודיע אתמול רענ"ף תפעול בחברת הנמל, מר שמעון אמר, כי לא תתאפשר כלל פריקת אוניות פנמקס בחופנים בנמל חיפה עד סוף אוקטובר שנה זו".
 
עו"ד ברוקמן מציין במכתבו למנכ"ל חברת נמל חיפה כי "לא זו בלבד שחברת הנמל בחרה להפר ברגל גסה את התחייבויותיה שלה עצמה, ולא זו בלבד שהיא מנסה להטיל את תוצאות מעשיה ומחדליה לפתחם של משתמשי הנמל בכלל ושל חברי האיגוד בפרט, אלא שבפועל אין היום כל פתרון זמין ויעיל – לא בנמל חיפה ולא בנמל אשדוד – ל"הקלה בחופנים" של אוניות גרעינים מסוימות שאמורות להמשיך את פריקתן בממגורת דגון כמו גם לפריקתם המלאה של תוצרי מספוא שפריקתם באמצעות מדלי ממגורת דגון בלתי אפשרית לחלוטין בשל אופי המוצר, ואשר כמותם הולכת וגדלה בשנים האחרונות באופן משמעותי. כל זאת באשר לאוניות שאמורות לפקוד את נמל חיפה בחודשים ספטמבר, אוקטובר ואולי אף נובמבר 2007". 
 
לאור האמור, כותב עו"ד ברוקמן, נדרשת חברת הנמל, פעם נוספת, לאפשר בכל רגע ורגע את פריקתן של אוניות פנמקס ברציף המערבי, וזאת עד לסיום העבודות ברציף המזרחי והכשרתו של הרציף המזרחי מחדש לפריקה בחופנים.

עו"ד ברוקמן מציין במכתבו כי אם חברת הנמל לא תאפשר את הפריקה הסדירה איגוד המשתמשים ישקול נקיטת צעדים על פי דין על מנת להגן על זכויותיהם ולהשיב את נזקיהם.

טרם נתקבלה תגובת נמל חיפה לדברים.