סגיס: "הרפורמה בתעריפים מקעקעת את הרפורמה בנמלים ומרחיקה את ההפרטה"

מנכ"ל חברת נמל אשדוד אמר כי ההצעה אינה מתחשבת בגידול העצום בסחר הנמלי, מהווה הפרה בוטה של הסכמי הרפורמה בשל ההקפאה בגידול בכ"א ומובילה לירידה בהכנסות חברת הנמל. הוסיף כי חברת הנמל תגיש בימים הקרובים מסמך תגובה מקצועי להצעת הרפורמה


00:00 ,19.05.2008 מאת: מערכת פורט2פורט

מנכ"ל חברת נמל אשדוד אמר כי ההצעה אינה מתחשבת בגידול העצום בסחר הנמלי, מהווה הפרה בוטה של הסכמי הרפורמה בשל ההקפאה בגידול בכ"א ומובילה לירידה בהכנסות חברת הנמל. הוסיף כי חברת הנמל תגיש בימים הקרובים מסמך תגובה מקצועי להצעת הרפורמה
 
"הרפורמה בתעריפים מקעקעת את הרפורמה בנמלים ומהווה הפרה מהותית של הסכמיה", כך אמר היום שוקי סגיס, מנכ"ל חברת נמל אשדוד. "הרפורמה המוצעת בתעריפים מחזירה אותנו אחורה ואינה רק מרחיבה את המעורבות הממשלתית המסורבלת והמיותרת בנמל, אלא אף פוגעת באיתנות הפיננסית שלו ומרחיקה את ההפרטה". בנוסף, הדגיש סגיס כי חברת נמל אשדוד לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה אל מול משרד התחבורה ולשכת התיאום של הארגונים הכלכליים בכל הקשור לשיפור השירות והתשתיות הנמליות.
 
סגיס הסביר כי ההנחיות של משרד האוצר לרפורמה אינן תואמות את המציאות וגורמות להטעיה של המחוקק והמשק. ראשית, על פי המודל, יושקעו רק 60 מיליון שקל בשנה בתשתיות הנמליות, כאשר כבר היום דירקטוריון חברת הנמל אישר תכנית חומש בהיקף של 700 מיליון שקל. תוכנית זו נעשתה בתמיכה, בעידוד ובאישור של משרד התחבורה, האוצר, המשתמשים והלקוחות. ולכן, ציין סגיס, אי עמידה בלוח הזמנים המקורי של ההשקעות תביא לאי עמידה בהיקפי הגידול בסחר הנמלי העולמי, לפגיעה במשתמשים, בלקוחות וביכולת התחרות של הנמל.
 
שנית, הוסיף סגיס, המודל אינו מתחשב בגידול העצום בסחר הנמלי, המחייב הגדלה בכמות עובדי הנמל. ההקפאה בגידול בכוח האדם למשך 10 שנים מהווה הפרה בוטה של הסכמי הרפורמה, פגיעה ביכולת הניהול העצמאית של הנהלות הנמלים והדירקטוריון ויוצרת אי שקט מובנה ביחסי העבודה.
 
באשר להפרטה אמר מנכ"ל חברת נמל אשדוד כי הרפורמה המוצעת בתעריפים מובילה לירידה בהכנסות החברה ולפגיעה בערכה הפיננסי של החברה. הגדלת חלקה של חנ"י, שלא מיועדת להפרטה, בהכנסות מפעילות חברת הנמל, משמעה, הלאמת כספי חברת הנמל וההון העצמי של החברה ויצירת תלות בלתי אפשרית בחנ"י. "הרפורמה מחזירה אותנו אחורה למצב, שהיה טרם הקמת רשות הנמלים, ויוצרת הפחתת ערך לתשתיות המדינה והציבור המיועדות להפרטה".
 
סגיס הוסיף: "הרפורמה בתעריפים מונעת, הלכה למעשה, את התחרות, מנציחה עיוותים מבניים, יוצרת תשתיות כפולות ובזבוז ומהווה הקפאה מוחלטת ביכולת ההתרחבות של הנמל וביצירת רווחיות, שתופנה להשקעה בציוד. כיום ישנה הזדמנות היסטורית להפרטה, שכן כל הגורמים מעוניינים בה: ההסתדרות, העובדים והנהלת הנמל. יש לבטל את הרפורמה והמעורבות הממשלתית המיותרת ולהקדים ולקבוע לוח זמנים להפרטת הנמל לאלתר". 
 
"חברת הנמל מבצעת עבודה מקצועית יסודית כהכנה להגשת מסמך תגובה מקצועי להצעת הרפורמה, שהגיש משרד האוצר. חברת הנמל תגיש את ממצאיה למנכ"ל משרד התחבורה בימים הקרובים. המסמך עליו שוקדת חברת הנמל כולל ניתוח משפטי מעמיק, ניתוח כלכלי ומבחני רגישות".