סגיס: "רק הפחתה של 150 מיליון שקל בדמי השימוש תביא לשיפור דרמטי ביכולת מתן השירות ללקוחות הנמל"

מנכ"ל חברת נמל אשדוד ציין כי בשנת 2006 הסתכמו דמי השימוש בכ-281 מיליון שקל המהווים 28% מהכנסות החברה והוסיף כי התייעלות העבודה תתאפשר אך ורק במידה ודמי השימוש יופחתו ב-50%. בשנת 2007 עתידים דמי השימוש להגיע לשליש מהכנסות החברה


00:00 ,17.04.2007 מאת: מערכת פורט2פורט

מנכ"ל חברת נמל אשדוד ציין כי בשנת 2006 הסתכמו דמי השימוש בכ-281 מיליון שקל המהווים 28% מהכנסות החברה והוסיף כי התייעלות העבודה תתאפשר אך ורק במידה ודמי השימוש יופחתו ב-50%. בשנת 2007 עתידים דמי השימוש להגיע לשליש מהכנסות החברה
 
"רק הפחתה של 150 מיליון שקל בדמי השימוש תביא לשיפור דרמטי ביכולת מתן השירות ללקוחות נמל אשדוד". כך אמר שוקי סגיס, מנכ"ל חברת נמל אשדוד בהמשך לטענות שהועלו אתמול על ידי לשכת הספנות.
 
שוקי סגיס מבהיר כי מתן מענה כולל לשיפור השירות ובכלל זה גיוס עובדים ושיפור מערך הציוד בנמל, אשר יביאו להתייעלות העבודה, יתאפשר אך ורק במידה ודמי השימוש יופחתו בלפחות 50%. דמי השימוש שמשלמת כיום חברת נמל אשדוד לחנ"י הם בשיעור בלתי סביר. לכך יש השפעה ישירה על יכולת החברה להתייעל ולספק שירות מיטבי ללקוחותיה וכן ליישם את התכניות האסטרטגיות והעסקיות של החברה לשנים הקרובות.
 
בשנת 2006 הסתכמו דמי השימוש בכ-281 מיליון שקל המהווים 28% מהכנסות החברה. בשנת 2007 צפויה לחול עליה משמעותית בגובה דמי השימוש, והם צפויים להסתכם ב-324 מיליון שקל שיהוו 33% מהכנסות החברה. לפי המודל הקיים דמי השימוש צפויים לעלות בשנים הקרובות, כאשר בשנת 2008 צפוי להסתכם ב-347 מיליון שקל שיהוו כ- 35% מהכנסות החברה. בתחשיב שערכה חברת נמל אשדוד בראיה אסטרטגית ארוכת טווח, עולה בשנת 2010 יסתכמו דמי השימוש ב- 370 מיליון שקל.
 
עמדת חברת נמל אשדוד בנושא ההשלכות הקריטיות של המשך מדיניות דמי השימוש במודל הקיים הועברה למשרד התחבורה. עמדה זו כוללת ניתוחים כלכליים המצביעים על ההשפעה של גובה דמי השימוש הקיימים על איתנותה הפיננסית של החברה. כמו כן, למצב אי הודאות הקיים יש השלכות קשות על היכולת לתכנן פעילות עתידית ובכלל זה, להיערך לגיוס רחב יותר של עובדים במהלך השנים הקרובות ולהשקיע בתשתיות ובציוד  בהיקף של 700 מיליון שקל בחמש השנים הקרובות, החיוניים להמשך התפתחותו ופעילותו של הנמל. חברת הנמל ממתינה לסיום עבודתו של משרד התחבורה בנושא זה.
 
למרות זאת, סגיס ציין כי חברת נמל אשדוד קיבלה אישור מיוחד מדירקטוריון החברה לגיוס עובדים. החברה נמצאת בסיום תהליך המיון לקליטת כ- 90 עובדים למערך התפעול בנמל במהלך השנה. בשבועות הקרובים יחל הקורס הראשון. בנוסף לכך, על מנת לתת מענה מיידי לעומס הנקודתי שנוצר לאחרונה הנמל נערך בניצול מלא של כל היכולות שעומדות לרשות הנמל.