סיטרמן: החל שלב השימועים לקראת פרסום הרפורמה בתעריפי הנמלים

הרפורמה אמורה להיכנס לתוקף בתחילת 2008, מציעה לבטל את אגרת הרציף ומבססת את המחירים החדשים על עלות מתן השירות. ראובן צוק: "טרם קיבלנו טיוטה של הצעה לשינוי במבנה התעריפים"


00:00 ,11.09.2007 מאת: מערכת פורט2פורט

הרפורמה אמורה להיכנס לתוקף בתחילת 2008, מציעה לבטל את אגרת הרציף ומבססת את המחירים החדשים על עלות מתן השירות. ראובן צוק: "טרם קיבלנו טיוטה של הצעה לשינוי במבנה התעריפים"
 
צוות בין משרדי של משרדי התחבורה והאוצר בראשות מנכ"ל משרד התחבורה, גדעון סיטרמן, יקיים שימוע לכל חברות הנמלים ולמשתמשים בהובלה הימית ב-28 באוקטובר 2007, לקראת פרסום הרפורמה בתעריפי הנמלים שתכנס לתוקף בתחילת השנה הבאה.
 
משרדי התחבורה והאוצר גיבשו רפורמה מקיפה בתעריפי השירותים הנמליים במטרה לקדם את הרפורמה בנמלים. הרפורמה נועדה ליצור תנאים לתחרות כלכלית בין הנמלים הקיימים והעתידיים שיביאו להתייעלות ושיפור השרות ללקוחות הנמלים, תוך שמירה על רמת שירות גבוהה.
 
לדברי מנכ"ל משרד התחבורה, הצעת הרפורמה מפשטת ומצמצמת את מבנה המחירים הקיים, אשר חושבה במהלך השנים האחרונות כאחוז אחד מערך המטען. בנוסף יבוטל הפיקוח הקיים על חלק מהאגרות ויקבעו תעריפים מירביים חדשים המאפשרים מתן הנחות על בסיס שיקולים כלכליים.
 
הרפורמה מציעה לבטל את אגרת הרציף ומבססת את המחירים החדשים על עלות מתן השירות, תוך ביטול הסבסוד הצולב בין מטעני יבוא למטעני יצוא ובין מטענים בעלי ערך גבוה למטענים בעלי ערך נמוך.
 
צוות משותף של משרדי התחבורה והאוצר בראשות מנכ"ל משרד התחבורה הפיץ בימים אלה את עיקרי הצעת הרפורמה לכל הגורמים הנוגעים בדבר ובהם: חברות הספנות, חברות הנמלים, חברת נמלי ישראל איגוד המשתמשים בהובלה ימית, לשכת המסחר, התאחדות התעשיינים.
 
סיטרמן ציין כי בכוונתו להחיל את הרפורמה בתעריפים במהלך ינואר 2008, לאחר שישמע את כל הגורמים הרלוונטים. "במסגרת השימוע יוטמעו הערותיהם של כל הנוגעים בדבר ובמידת הצורך יבוצעו שינויים נדרשים", אמר סיטרמן.

צוק: טרם קיבלנו טיוטה בנושא שינוי מבנה התעריפים

יש לציין כי נשיא לשכת הספנות ראובן צוק הפיץ היום חוזר לחברי הלשכה בו הוא הודיע כי "נכון לרגע כתיבת חוזר זה טרם קיבלנו כל מסמך או טיוטה של הצעה לשינוי במבנה התעריפים".
 
צוק מוסיף וכותב כי "למיטב ידיעתנו גם ארגונים אחרים במשק טרם קיבלו מסמך כלשהו. משרד התחבורה אכן מנסה לתאם פגישת שימוע בסוף חודש אוקטובר 2007 אבל למותר לציין שכל עוד לא קיבלנו טיוטת ההצעה ועברנו בינינו על תוכן הטיוטה לא נוכל להשתתף בשימוע במועד שהוזכר".
 
צוק מזכיר עוד כי לפני כשנתיים הוקמה ועדה בראשותו של דר' יורם זבה המשותפת ללשכת הספנות, התאחדות התעשיינים, איגוד המשתמשים בהובלה ימית וללשכת המסחר לטיפול משותף ברפורמה המתוכננת בתעריפים. ועדה זו אמורה להתכנס בקרוב ושם, ציין צוק, "נגבש עמדתנו לעקרונות ההצעה (באם נקבל אותה עד אז) והמשך דרכי הטיפול מול משרדי הממשלה המעורבים".