סין: החל משנת 2009 יחול "חוק 24 השעות" בהכנסת מטענים

החוק החדש יחייב את מובילי הסחורות לסין בהגשת מיצהר מטענים לאנשי המכס הסיניים, וזאת 24 שעות טרם מועד הגעת המטען לנמל. רק מטענים שאושרו על ידי המכס הסיני יתקבלו לפריקה בסין


00:00 ,28.08.2008 מאת: מערכת פורט2פורט

החוק החדש יחייב את מובילי הסחורות לסין בהגשת מיצהר מטענים לאנשי המכס הסיניים, וזאת 24 שעות טרם מועד הגעת המטען לנמל. רק מטענים שאושרו על ידי המכס הסיני יתקבלו לפריקה בסין
 
חוק חדש, הנוגע לכניסת מטענים לסין, ייכנס לתוקפו החל מ-1 בינואר 2009. כל הובלות המטענים
לסין יהיו כפופות לחוק 24 שעות של הובלות מטענים בהתאם לחוקי המכס הסיניים NBR 172.
 
חוק זה יחייב את מובילי הסחורות לסין בהגשת מיצהר מטענים לאנשי המכס הסיניים, וזאת 24 שעות טרם מועד הגעת המטען לנמל. לאחר קבלת המיצהר ובדיקתו, יחליט המכס הסיני בדבר אישור פריקת המטען, ויודיע למוביל האם תורשה כניסתו של המטען לסין. רק מטענים אשר אושרו על ידי המכס הסיני יתקבלו לפריקה בסין. בשום אופן לא תורשה פריקת מטענים אשר נדחו על ידי המכס הסיני.
 
לחוק זה תהיה השפעה משמעותית על אופן ניהולם של משלוחים לסין על ידי חברות הספנות ועל ידי בעלי המטענים.
 
מאיגוד המשתמשים בהובלה ימית נמסר כי איגוד המשתמשים האירופי ידון בהשפעות החוק בישיבה אשר תתקיים ב-9 לספטמבר 2008. האיגוד האירופי מודאג מכך שחוק זה יהווה נטל נוסף על בעלי המטענים והוא עלול ליצור בלבול בשל תקנות חדשות דומות באירופה, אשר ייכנסו לתוקפן במחצית שנת 2009.