בקשה לתובענה יצוגית נגד 15 סוכני אונייה

בבקשה טוענת עמותת הצלחה כי סוכני האונייה מחייבים לקוחות בעמלות שאינן מופיעות בתוספת לתקנות הנמלים, והיא נועדה לגרום לסוכני האונייה לפעול בהתאם לדין, להימנע מחיוב ביתר ולהשיב את הכספים שנגבו שלא כדין


11:03 ,28.01.2016 מאת: מערכת פורט2פורט

עמותת הצלחה הגישה לבית המשפט המחוזי מרכז בקשה לאשר תובענה ייצוגית נגד 15 סוכני אונייה.

 

העמותה מבקשת לייצג את הלקוחות של סוכני האונייה, שביצעו יבוא או יצוא, ואשר חויבו על ידי הסוכנים בעמלה שאינה מופיעה בתוספת לתקנות הנמלים (תעריף לשירותי סוכן אנייה), תשנ"ב-1992.

 

על פי הבקשה, השירותים העיקריים שמעניק סוכן האנייה מוסדרים בתקנות הנמלים. בתקנות אלה קבועים שיעורי עמלות וסכומי עמלות שניתן לגבות בגין אותם שירותים. בפקודת הנמלים נקבע במפורש כי בגין שירותים אלה חל איסור לגבות תשלום נוסף.

 

עמותת הצלחה טוענת כי סוכני האונייה פועלים בניגוד לדין כאשר הם גובים עמלות נוספות, אשר לא קבועות בתקנות הנמלים, בגין אותם שירותים. כמו כן, הם גובים עמלות בסכומים ושיעורים החורגים מהקבוע בתקנות הנמלים בגין אותם שירותים שמוסדרים בתקנות.

 

עוד טוענת העמותה בבקשה, כי סוכני האונייה ממציאים עמלות ומעניקים להן שמות שונים, למרות שמבחינה מהותית מדובר באותו שירות שנכלל בתקנות, אשר בגינו הם כבר גובים את העמלות שנקבעו בתקנות. מדובר, על פי הבקשה, בעמלות נוספות, המוטלות בגין אותם השירותים שמוסדרים בתקנות, כשלא ניתן תמורת עמלות אלה שום שירות נפרד או עצמאי, ועמלות אלה נלוות לשירותים שממילא קבועות להם עמלות בתקנות הנמלים. ברור, נטען, כי גביה זו מנוגדת לאישור הקבוע בפקודת הנמלים. 

 

עוד נטען, גם כאשר סוכני האונייה גובים את העמלות הקבועות במפורש בתקנות, הם חורגים מן המותר. כך, לדוגמא, התקנות מתירות לגבות דמי תקשורת בסכום של 41 שקל וסוכן אונייה אחד גובה סכום של 65 שקל; בנוסף התקנות מתירות לגבות דמי הפקת העתק שטר מטען, במקרה של יצוא, בסכום של 6 שקלים, וסוכן אונייה אחר גובה סכום של 55 שקל. וכך, נטען, נוהגים גם סוכני האונייה האחרים. 

 

עוד עולה מהבקשה, כי המחוקק הסדיר את התשלום שסוכני אנייה רשאים לגבות, על מנת להגן על היבואנים והיצואנים, ובעקיפין על הציבור, אשר עליו מגולגלות העלויות השונות. התביעה הייצוגית שמבוקש לאשר נועדה לגרום לכך שסוכני האונייה יפעלו בהתאם לדין, ימנעו מחיוב ביתר וישיבו את הכספים שנגבו שלא כדין.  

 

בבקשה להגשת התביעה נטען כי בשלב זה לא ניתן לקבוע את הנזק שנגרם לקבוצה, אולם הוא מוערך במיליוני שקלים

 

בבקשה יוצגה עמותת הצלחה על ידי עורכי הדין גיל רון, אהרן רבינוביץ, יעקב אביעד, וארנון רוטברד.

 

טרם הוגשו תגובות לבקשה.