ימאי בביקור? לא צריך לשלם מע״מ

תמצית המקרה עוסקת במקרה בו מלון בארץ ביקש לחייב ימאי במע״מ בעבור לינה בבית המלון. חברת כרמל פנתה למחלקת מע״מ ברשות המסים באמצעות רו״ח יובל אורן וקיבלה חיזוק חוקי לעמדתה


13:49 ,31.12.2018 מאת: מערכת פורט2פורט

חברת כרמל ספנות עשתה לאחרונה שירות לציבור כאשר מחתה על ההחלטה לחייב ימאי במע״מ עבור לינה בבית מלון בישראל.

 

תמצית המקרה עוסקת במקרה בו מלון בארץ ביקש לחייב ימאי במע״מ בעבור לינה בבית המלון. חברת כרמל, אשר טיפלה בבואו של הימאי לישראל, פנתה לבית המלון וציינה בפניו  כי מעמדו של ימאי כשם תייר - אפילו ולמרות שהוא בא לישראל בשל עבודתו.

 

חברת כרמל ספנות פנתה לרו״ח יובל אורן ממשרד רו״ח לבנטל אורן וביקשו לערער על חיוב התשלום במע״מ – שכן, על פי החוקים, ימאי אשר מגיע לישראל – אפילו והדבר לשם עבודתו – ייחשב כתייר בישראל ולכן ישלם 0% מע״מ.

 

בעקבות פנייתו של רו״ח אורן התקבל מענה ממנהל תחום מחלקה מקצועית – מע״מ ברשות המסים ובו נכתב כי:

 

״נוהל 6.4.0002 מתאריך 1.8.2005 של רשות ההגירה שעניינו נוהל הטיפול בכניסת צוותי ים או אוויר שמטרתו לקבוע את השיטה לטיפול בצוותים כאמור קובע לגבי צוות ים תנאים לכניסה לישראל כגון: פנקס ימאי, דרכון לאומי תקף והתחייבות של חברת הספנות למעבר בנמל ים.

 

״בנסיבות העניין, יש לראות במי שנכנס לישראל באשרה כאמור כמי שהוראות חוק הכניסה לישראל, התשי״ב-1952 אינן חלות לגביו מכוח סעיף 17 לחוק זה, ועל כן יראו במי שנכנס על פי אשרה כאמור בגדר תייר לעניין חוק מע״מ, על כן שיעור המס שיחול על לינת ימאי, יהיה בשיעור אפס בהתאם להוראות סעיף 30(א)(8)(א) לחוק ולתקנה 12 לתקנות״.

 

וכיצד הסיפור נגמר? בית המלון ביצע החזר של דמי המע״מ, ויש לשער כי לא יגבה מע״מ על לינות ימאי בעתיד.