מחלת ים

כשההיצע ממשיך לברוח לרמת הביקושים הספנות שוב במשבר עמוק ולמרבה האירוניה, חברות הספנות ממשיכות להצטייד ב"אניות על". אז כשיש משבר כלכלי באירופה ועודף של מליון TEU בקיבולת העולמית, מה הפלא ששוב מדברים על מיזוגים בענף?


00:00 ,14.12.2011 מאת: ברי פינטוב

סקירה אותה פרסמה לאחרונה מועצת חברות הספנות העולמית BIMCO קובעת כי נוכח הירידה בהיקף הביקושים, המגזר אינו יכול לשפר את רמת תעריפי ההובלה הימית, בנתיבי הסחר הראשיים.

הסקירה מדגישה כי הירידה בהיקף הביקושים, הביאה למצב שבו תעריף ההובלה הממוצע, מהמזרח הרחוק לאירופה, הגיע במחצית חודש אוקטובר השנה, לרמה נמוכה מזו שהייתה בשנת 2009.

המועצה, אשר צברה לעצמה במהלך השנים האחרונות מוניטין רב ומשקל סגולי איתן בקרב מקבלי ההחלטות באירופה וארה"ב ואושרה כמשקיף במספר וועדות האו"ם העוסקות בנושאי הים, ציינה כי מצב זה נוצר, ללא ספק, כתוצאה מהגברת התחרות במגזר המכולות וכניסת קיבולת חדשה לשוק העולמי בכלל ולנתיב השיט הפועל מהמזרח הרחוק לאירופה , בפרט.

מן הראוי לציין כי בנתיב זה פועלות כיום מספר גדול יחסית של "אוניות על" בעלות קיבולת של +10,000 TEU אשר 35 מהן נמסרו לבעליהן במהלך שנת 2011. ו"אוניות על" אלו הצטרפו ל - 66 "אוניות על" אחרות, בעלות קיבולת זהה, הפועלות בנתיב.

המועצה מציינת כי כניסת "אוניות העל" החדשות לשירות מהווה גידול דרמטי, בשיעור של 53%, למגזר ספנותי צר של אוניות מכולה בעלות קיבולת גבוהה, הפועלות בנתיב לאירופה.

נוכח הגידול הרב בהיצע, ולאור העובדה שהביקושים ממאנים לעלות, בעיקר בשל המצב הכלכלי הקשה באירופה אשר לא השתפר בחודשים האחרונים ואינו מראה סימני שיפור בתקופה המיידית, השוק מגיב בירידת תעריפים.

כלכלי המועצה מציינים כי הירידה בביקושים הובילה לירידת תעריפי ההובלה אשר ירדו לרמה של מתחת ל- 50% מרמתם בתקופה המקבילה אשתקד.

בהשוואה לנתיב הימי הפועל מהמזרח הרחוק לאירופה, המצב בנתיב הפועל מהמזרח הרחוק לארה"ב (trans-Pacific) טוב יחסית אולם גם בנתיב זה, להערכת כלכלני הארגון, הצפי הוא לירידה בביקושים וירידת תעריפים.

להשבית מיליון TEU

חברת הייעוץ האירופאית Alphaliner זיהתה כי בחודש ספטמבר האחרון היו 129 אוניות בעלות קיבולת של 270,000 TEU (1.8% מהקיבולת הגלובלית) מובטלות. מספר חברות סגרו שירותי ואחרות בחרו לצמצם שירותים אחרים. צי אוניות המכולה הפעיל, גדל השנה בשיעור של 6.5%, עם הצטרפותן של אוניות חדשות בעלות קיבולת כוללת של 966,000 TEU, כאשר מתוך קיבולת זו 429,440 TEU - אוניות בעלות קיבולת של +10,000 TEU. במהלך אותה תקופה נמכרו לגריטה 25 אוניות, בקיבולת כוללת של 30,517 TEU .

בעקבות כניסתן של אוניות המכולה החדשות, עומדת הקיבולת הכוללת של מגזר המכולות, ברמה של 15 מיליון TEU. קיבולת זו עמדה, לפני 11 חודש בלבד, ברמה של 14 מיליון TEU.

על פי הערכות BIMCO ספר ההזמנות העולמי לאוניות מכולה עמד, במחצית חודש אוקטובר השנה, על 666 אוניות אשר רובן תושלמנה ותצטרפנה לצי הפעיל במהלך השנה הקרובה. הערכות אלו מצביעות על 1.3 מיליון TEU שיצטרפו לצי הגלובלי במהלך 2011 - גידול חד בשיעור של 8.7% בהשוואה לאשתקד.

במהלך חודש אוקטובר הלך וגדל צי האוניות המושבתות ולמרות העובדה שהביקושים מנסים להתחזק, הקיבולת אותה יש להשבית כדי ליצור שיווי משקל בין הביקוש להיצע, גדול באופן ניכר ממספר האוניות המועברות כיום להשבתה.

בניסיונות הבלתי פוסקים אותם עושות חברות הספנות כדי לחסוך בעלויות, כמו האטת מהירות ההפלגות, סגירת קווים בלתי רווחיים, לא תהייה ככל הנראה ברירה אלא להעמיד/להשבית מרצון אוניות מכולה בקיבולת של כ- 1 מיליון TEU. למותר להדגיש כי יש תמיד לזכור כי הקיבולת הגלובלית גדלה בהיקף של 2 מיליון TEU מאז 2009/2010 - כמות המהווה גידול של 3.5 מיליון TEU, בפרק זמן של 20 חודש, בצי האוניות האקטיבי.

כדי להתמודד עם הבעיה החלו בעלי אוניות להחזיר אוניות מכולה שהיו בחכירת מועד לבעליהן ואלה החלו סופגים את מלוא עוצמת הירידה בפעילות.

מיזוגים שוב על הפרק

אנליסטים הבוחנים את המגזר צופים כי נוכח המצב, והרצון לצמצם בעלויות והשאיפה להגדיל את נתח השוק, יחלו בקרוב מיזוגים בקרב חברות הפועלות מהמזרח.

חיזוק לתחזיות אלו התקבל לאחרונה מנשיא חברת הספנות Mitsui OSK (MOL ) הטוען כי ההפסד המצטבר של שלוש חברות הספנות היפניות הגדולות, במגזר המכולות, הוא כה גדול ולכן יש להטיל ספק ביכולתן לשרוד את המצב וכנראה שהאופציה העומדת על הפרק היא שהחברות תאלצנה לחבור ולמזג את עסקי המכולות.

הדובר היה אומנם זהיר וציין כי טרם היו שיחות בנושא אולם נוכח הבעיות הכספיות ההולכות וגוברות על החברות לגלות גמישות ולמצוא דרכים יצירתיות להתמודד עם מכלול הבעיות. אם אכן תתגשמנה תחזיותיו של נשיא חברת Mitsui OSK, כיצד יראה מיזוג עסקי המכולות של שלוש החברות ליחידה מסחרית אחת שתיקרא : 'Japan Line' ?

על פי חברת הייעוץ Clarksons and Macquarie נתח השוק המוחזק כיום על ידי שלוש החברות הגדולות הוא כלהלן: חברת MOL מחזיקה ב- 1.9% מהשוק, חברת NYK מחזיקה גם היא ב- 1.9% מהשוק וחברת K LINE מחזיקה ב- 1.8%. נתח השוק כולל את צי האוניות הנוכחי ובנוסף אוניות חדשות הנמצאות בשלבי בנייה אחרונים. מיזוג בין שלוש החברות יביא לאחיזה של נתח שוק השווה ל- 5.6% מהצי העולמי - כ- 1.8 מיליון TEU. מיזוג כזה ידרג את החברה החדשה במקום הרביעי בעולם אחרי חברת הספנות הצרפתית CMA CGM המחזיקה כיום בנתח שוק השווה ל- 6.2% מהצי העולמי.

ההערכות הן כי חלוקת המניות בחברה החדשה, במידה ואכן תקום, תהייה כלהלן: חברת NYK תחזיק בהון מניות של 40%-50%, חברת MOL בהון מניות של 35%-40% ואילו חברת K LINE בהון מניות של 15%-25%.

במועד כתיבת שורות אלו עדיין לא נראים אומנם סימנים ברורים של יוזמות כלשהן למיזוג עסקי המכולות אולם, העובדה כי גורם בכיר מאוד בענף העלה את הסוגיה לדיון ציבורי מצביעה על העובדה שהנושא אינו בגדר חלום וכי המצב הגמיש את החברות אשר בעבר לא העזו להזכיר אפשרות כלשהי למיזוג.