צים ממשיכה במגמה חיובית גם ברבעון השלישי של 2015

ברבעון השלישי דיווחה החברה על רווח לפני רבית מסים פחת והפחתות (EBIDTA) בסך של 61 מליון דולרים. הרווח הנקי ברבעון זה הסתכם לכדי 11 מליון דולרים. זהו הרבעון הרביעי ברציפות של רווח תפעולי לנוכח תנאי שוק מאתגרים


16:04 ,26.11.2015 מאת: מערכת פורט2פורט

צים שירותי ספנות משולבים פרסמה היום את התוצאות הרבעוניות עבור התקופה המסתיימת ב- 30 בספטמבר 2015. 

 

מהנתונים עולה כי החברה הובילה 581,400 מכולות TEU ברבעון השלישי של 2015, נתון המשקף גידול של 1% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הכמויות המובלות הושפעו לרעה מירידה בביקוש הגלובלי להובלה במהלך הרבעון, לעומת תרומה חיובית של השרות החדש שהחברה השיקה מוקדם יותר השנה, קו שבעת הכוכבים (Z7S).

 

כאמור, ברבעון השלישי המשיכה צים להפגין רווח תפעולי מתואם מעל לממוצע בענף כשהיא מציגה רבעון רביעי ברציפות של רווח תפעולי לנוכח תנאי שוק מאתגרים.

 

מעיקרי הדוח עולה כי ברבעון השלישי הסתכם ה-EBIT המתואם לכדי 12 מליון דולרים (לעומת 14 מליון דולרים ברבעון המקביל אשתקד). 

 

הרווח המתואם לפני ריבית מסים פחת והפחתות (Adjusted EBIDTA) הסתכם ברבעון זה לסך של 38 מליון דולרים (לעומת 41 מליון דולרים ברבעון המקביל אשתקד). 

 

ואילו הרווח לפני רבית מסים פחת והפחתות (EBIDTA) הסתכם ברבעון השלישי לסך של 61 מליון דולרים לעומת רווח שלילי של 97 מליון דולרים ברבעון המקביל בשנת 2014.

 

הרווח הנקי של צים הסתכם ברבעון השלישי ב-11 מיליון דולרים בהשוואה להפסד נקי של 63 מליון דולרים ברבעון השלישי של 2014 ואילו תזרים המזומנים התפעולי הסתכם ברבעון זה ב- 17 מיליון דולרים בהשוואה ל- 37 מיליון דולרים ברבעון השלישי של 2014.

 

דובר החברה ציין כי במהלך הרבעון השלישי השלימה החברה את הטמעתה של תוכנה חדשנית לטעינת אניות. התוכנה המתקדמת נועדה למקסם את ניצולת האניות וטעינת המכולות, לשפר את תפוקות העבודה בנמל ואת ממשק זרימת המידע בין מתכנני טעינה, מסופים וכלי שייט, כל זאת תוך צמצום הזמן הנדרש לתכנון.