צים רכשה חוב בשווי 54 מיליון דולר

צים נענתה להזמנות לרכישת אגרות חוב בערך נקוב של כ-54.4 מיליון דולר במחיר של 80 סנט לדולר ערך נקוב ובסך מצטבר של כ-43.5 מיליון דולר. מנכ״ל צים אלי גליקמן: התוצאות תורמות לחיזוק מבנה ההון של צים לקראת העתיד לבוא


10:50 ,14.10.2020 מאת: מערכת פורט2פורט

חברת צים עדכנה אתמול כי בהמשך להזמנתה להציע הצעות למכירת אגרות חוב מסדרה 1 ומסדרה 2 שהונפקו על ידי צים שירותי ספנות משולבים צים מודיעה על השלמת הצעת הרכש.

 

במסגרת הצעת הרכש נענתה צים להזמנות לרכישת אגרות חוב בערך נקוב של כ-54.4 מיליון דולר במחיר של 80 סנט לדולר ערך נקוב ובסך מצטבר של כ-43.5 מיליון דולר. רכישת אגרות החוב ותשלום התמורה בגינן צפויה להתבצע עד 16 באוקטובר 2020. אגרות החוב שתירכשנה על ידי המציעה במסגרת הצעת הרכש תבוטלנה ולא תימכרנה שוב.

 

מנכ״ל צים אלי גליקמן: ״אנו שמחים על תוצאות הצעת הרכש בה נרכש סכום משמעותי של ערך נקוב של כ-54.4 מיליון דולר בתמורה של 80 סנט לדולר ערך נקוב של חוב. תוצאות אלה מעידות על האמון של השוק בתוצאות העסקיות של צים ותורמות לחיזוק מבנה ההון של צים לקראת העתיד לבוא. אני משוכנע שהאמון ביכולותיה של החברה נובע מהאסטרטגיה המצליחה של החברה, מהחזון ומרוח החדשנות שמובילה אותנו״.