צים רשמה הפסד של 163 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2012

בהשוואה לרבעון הראשון של 2011, הפסדי החברה עלו ב-46%. בנוסף: ירידה של 5% בהכנסות, עלייה של 3% בכמות המכולות שהובלה, גידול של 7% בהוצאות התפעוליות והפסד תפעולי של 116 מיליון דולר


00:00 ,30.05.2012 מאת: מערכת פורט2פורט

חברת הספנות צים הפסידה ברבעון הראשון של השנה 163 מיליון דולר, 46% יותר מאשר ברבעון הראשון של 2011, אותו סיימה החברה עם הפסד של 111 מיליון דולר.

ההפסד של צים,ללא השפעת הסדרה חוב על התוצאות ברבעון, עמד 161 מיליון דולר, לעומת הפסד של 43 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2011.

כך עולה מדיווח של החברה לישראל, החברה האם צים, לבורסה ולרשות לניירות ערך שהוגש היום (ד').

יצוין שההפסד של צים הוא הגדול ביותר בין החברות המוחזקות בידי החברה לישראל, שסיימה את הרבעון הראשון עם הפסד של 82 מיליון דולר, גדול ב-43% לעומת הרבעון הראשון של 2011.

צים סיימה את הרבעון הראשון של השנה עם EBITDA (רווח לפני פחת ותשלום מסים) שלילית של 69 מיליון דולר, עלייה של 13% בהתאם ל-EBITDA ברבעון הראשון של 2011.

כחלק מהסכם קודם, שאושר בדירקטוריון החברה לישראל, העבירה החברה לישראל לצים ברבעון הראשון של השנה סכום של 50 מיליון דולר כרשת ביטחון.

עוד מהדוח: הכנסות צים ברבעון הסתכמו ב-865 מיליון דולר, ירידה של 5%, לעומת הכנסות של 912 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2011.

בהודעה שהעבירה החברה לישראל לבורסה נמסר שהקיטון בהכנסות נובע בעיקר ומקיטון בהכנסות ממטען ממוכל, הכנסות מחברות בנות, בקיזוז הכנסות מהפלגות שטרם נסתיימו והכנסות שונות.

ברבעון עלתה כמות המכולות שהובילה צים ב-3%, מ555 אלף מכולות ברבעון הראשון של 2011 ל-570 אלף מכולות השנה. לעומת זאת, מחירההובלההממוצע למכולה ירד ב-9%, מ-1,360 דולר למכולה ל-1,236 דולר למכולה ברבעון הראשון אשתקד.

ההוצאות התפעוליות של צים ברבעון הסתכמו בכ-905 מיליון דולר, גידול של 7% לעומת הוצאות של כ-843 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר מגידול בהוצאות הדלק בסך של כ-63 מיליון דולר, שנבע מעליית מחירי הדלקים, מגידול בהוצאות בגין חכירת אוניות בסך של כ-26 מיליון דולר ובקיזוז קיטון בהוצאות חברות בנות ואחרות בסך של כ-34 מיליון דולר.

הוצאות הנהלה וכלליות של צים ברבעון גדלו בכ-2%, כשההפסד התפעולי הסתכם בכ-116 מיליון דולר, לעומת הפסד של כ-7 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהפסד התפעולי נובע בעיקר מגידול בהוצאות התפעוליות בסך של כ-62 מיליון דולר ומקיטון בהכנסות בסך של כ-47 מיליון דולר.

עוד נמסר בהודעת החברה לישראל, שצים ביטלה חוזים לרכישת ארבעה אוניות בעלות קיבולת של 10,000 TEU, לטובת הזמנה של אוניות בעלות קיבולת של 8,800 TEU.

עוד דוח, כי לאור ההרעה במצב ענף הספנות ובהשפעתו השלילית עלתוצאותיה של צים, החברה השלימה את גיבושה של תוכנית עסקית מעודכנת לטווח ארוך.

בתגובה נמסר מצים: "למרות תנאי השוק הקשים ברבעון הראשון של 2012, בעיקר המשך הירידה במחירי ההובלה הימית והמשך עליית מחירי הדלק, רשמה צים עלייה במספר המכולות ששינעה בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

"בנוסף, צים השלימה ברבעון בהצלחה התאמה של כל ההסכמים הכספיים שלה עם הבנקים הרלוונטים בהתאם לתנאי השוק. לאור זאת, סווגו מחדש הלוואות לטווח קצר כהלוואות לטווח ארוך. צים מיישמת עתה את התוכנית העסקית שלה, שאושרה על ידי הבנקים.

"לקראת סוף הרבעון, התחיל השוק להתאושש מבחינת מחירי ההובלה הימית. נכון להיום, עלה אינדקס מחירי ההובלה הימית של שנגחאי (SCFI) ב-50% מאז תחילת השנה. זאת ועוד, יותר ויותר חברות ספנות מודיעות על העלאת מחירי ההובלה, הודעות שמשקפות את התאוששות הענף. במקביל, ירידה חדה במחירי הדלקים שנרשמה בשבועות האחרונים, אמורה להוריד את הוצאות החברה. התאוששות זו עדיין לא ניכרת בתוצאות הרבעון הראשון, אולם מצופה שתהיה לו השפעה חיובית על תוצאות החברה בהמשך השנה.

"תוצאות החברה ברבעון משקפות את המצב הכללי של תעשיית הספנות, מה שמראה שהתוצאות של צים אינן בלתי רגילות בתנאי השוק הנוכחיים. עשר חברות הספנות שדיווחו עד כה על תוצאותיהן ברבעון הראשון הראו הפסד תפעולי כולל של 2.2 מיליארד דולר. למרות תנאי השוק, צים המשיכה לשפר את מדדי היעילות שלה וליישם את האסטרטגיה שלה בהתאם לתוכניות.

"בהתאם לירידה של 5% במחיר הממוצע להובלת מכולה ב-2011, ירד המחיר הממוצע ברבעון הראשון של 2012 ב4% נוספים. באותו הזמן, עלו מחירי הדלקים ברבעון ב-13%, עד כדי 722 דולר לטון, בהשוואה למחיר ממוצע של 639 דולר לטון ב-2011".