NYK תייצר גוררת מונעת ב- LNG

כחלק מהאסטרטגיה של החברה לבחינת מקורות אנרגיה חלופיים וידידותיים לסביבה


00:00 ,25.12.2013 מאת: מערכת פורט2פורט

ענקית הספנות היפנית NYK תבנה גוררת חדשה בעלת מנוע דלק כפול שיכול להיות מופעל על ידי גז טבעי נוזלי ( LNG ) או נפט. זאת כחלק מהאסטרטגיה של החברה לבחינת מקורות אנרגיה חלופיים וידידותיים לסביבה.

כאמור, בשנת 2011 הוקמה לצורך הנושא חטיבה מיחדת ומאז נבחנה האפשרות לבנות כלי שיט ממונעים ב- LNG , לאחר שהשימוש בגז טבעי נוזלי עורר ענין ונתפש כחלופה אפשרית לנפט. למעשה, עפ"י הודעת החברה, שימוש בגז טבעי נוזלי כמקור אנרגיה יאפשר לקצץ את הפליטה של CO2 בכ- 30%.

בהודעת החברה נמסר כי פרויקט זה יסובסד על ידי משרדי הכלכלה, המסחר והתעשייה, התשתיות והתחבורה של יפן.