צים: רווח נקי של 4 מיליון דולר ברבעון הראשון של ‏2007

הכנסות החברה ברבעון הראשון הסתכמו ב-795 מיליון דולר ונרשם גידול של 14.7% בכמויות המובלות. החברה ציינה כי נגרמה לה פגיעה ברווחיות התפעולית בשל שביתות, עיצומים ותפוקה נמוכה בנמלי ישראל


00:00 ,30.05.2007 מאת: מערכת פורט2פורט

הכנסות החברה ברבעון הראשון הסתכמו ב-795 מיליון דולר ונרשם גידול של 14.7% בכמויות המובלות. החברה ציינה כי נגרמה לה פגיעה ברווחיות התפעולית בשל שביתות, עיצומים ותפוקה נמוכה בנמלי ישראל
 
החברה לישראל פרסמה היום את הדוחות הכספיים של החברה עבור פעילותה ברבעון הראשון. החברה לישראל דיווחה על רווח נקי של 166 מיליון שקל, זאת לעומת רווח של כ-244 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
 
במסגרת הדוחות פורסמו תוצאות הפעילות של חברת צים שירותי ספנות משולבים שהיא חברת בת של החברה לישראל. על פי הדוחות, חברת צים סיימה את תקופת הדו"ח ברווח נקי של כ-4 מיליון דולר, זאת לעומת רווח נקי של 21 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
 
בדוחות החברה נמסר כי בעקבות שביתות ועיצומים בנמלי ישראל, וכן בעקבות מגמה של ירידה ביעילות הפעלת נמלי ישראל נגרמה פגיעה ברווחיות התפעולית של החברה.
 
הכנסות צים מהפלגות ומשירותים נלווים הסתכמו בתקופת הדו"ח בסכום של כ-795 מיליון דולר לעומת סך של 698 מיליון דולר ברבעון המקביל האשתקד. מהחברה נמסר כי הגידול במחזור ההכנסות נובע בעיקרו מגידול בכמויות המובלות בשיעור של 14.7%, מעלייה במחיר ההובלה הממוצע למכולה של כ-0.8% וכן מגידול בהכנסות מדמי השהייה.
 
מהחברה נמסר כי בתקופת הרבעון הראשון (ינואר עד מרץ 2007) הובלו על ידי צים 558 אלף TEU, וזאת לעומת 486 אלף TEU ברבעון המקביל אשתקד.
 
מהחברה נמסר כי ההוצאות התפעוליות ועלות השירותים בתקופת הרבעון הראשון גדלו בשיעור של כ-19% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, וזאת בעיקר בשל עלייה בהוצאות הדלק בשיעור של כ-9.2% ומעלייה בהוצאות דמי החכרת אוניות בשיעור של כ-24.5%.