צים: רווח של 158 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של 2007

חברת צים הכניסה במהלך תשעת החודשים הראשונים של השנה כ-11.5 מיליארד שקל מפעילות של הפלגות ושירותים נלווים. בתקופה זו הובלו על ידי צים כ-1,749 אלפי TEU


00:00 ,25.11.2007 מאת: מערכת פורט2פורט

חברת צים הכניסה במהלך תשעת החודשים הראשונים של השנה כ-11.5 מיליארד שקל מפעילות של הפלגות ושירותים נלווים. בתקופה זו הובלו על ידי צים כ-1,749 אלפי TEU
 
החברה לישראל דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 2007.
 
החברה לישראל, המוחזקת על ידי קבוצת עופר בשיעור של כ-55% ועל ידי בנק לאומי בשיעור של 18%, דיווחה על הכנסות של כ-14.7 מיליארד שקל במהלך תשעת החודשים הראשונים של שנת 2007.
 
במסגרת הדוחות הכספיים מדווחת החברה על פעילותה של חברת צים, חברה בת בבעלות החברה לישראל. מהדוחות הכספיים עולה כי צים שירותי ספנות משולבים סיימה את תקופת הדוח ברווח של כ-158 מיליון שקל – זאת לעומת רווח של כ-320 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
 
החברה סיימה את הרבעון השלישי של השנה ברווח של כ-129 מיליון שקל, וזאת לעומת רווח של כ-123 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
 
על פי הדוחות, חברת צים הכניסה במהלך תשעת החודשים הראשונים של השנה כ-11.5 מיליארד שקל מפעילות של הפלגות ושירותים נלווים, זאת לעומת הכנסות של 10.2 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
 
מהחברה נמסר כי הגידול במחזור ההכנסות נובע בעיקרו מעלייה בהכנסות מדמי הובלה ומהכנסות חברות הבנות. בתקופת הדו"ח עלה מחיר ההובלה הממוצע למכולה בשיעור של כ-4.1% והכמות המובלת גדלה בשיעור של כ-14.8%.
 
בתקופת הדו"ח הובלו על ידי צים כ-1,749 אלפי TEU זאת לעומת כ-1,523 אלפי TEU בתקופה המקבילה אשתקד.
 
בתקופת הדו"ח חלה עלייה בהוצאות דמי חכירת אוניות בשיעור של כ-23.4% עקב עלייה בכמות האוניות החכורות ועלייה בהוצאות הדלק בשיעור של כ-11.6% בעקבות הגידול בנפח ההובלה.
 
ברבעון השלישי של תקופת הדו"ח הובלו על ידי צים כ-611 אלפי TEU זאת לעומת כ-521 אלפי TEU ברבעון המקביל אשתקד.