ראובן צוק על הרפורמה בתעריפים הנמליים: העלאת מחירים קיצונית לספנות

נשיא לשכת הספנות מגיב לראשונה על הצעת הרפורמה התעריפים של משרדי התחבורה והאוצר ומביע אכזבתו מההליך הבלתי שקוף על אף ההבטחות. צוק ציין כי בהצעה החדשה "רב הנסתר על הגלוי" וכי איגודי המשתמשים לומדים את ההצעה ויגבשו עמדה מסודרת בקרוב


00:00 ,20.09.2007 מאת: מערכת פורט2פורט

נשיא לשכת הספנות מגיב לראשונה על הצעת הרפורמה התעריפים של משרדי התחבורה והאוצר ומביע אכזבתו מההליך הבלתי שקוף על אף ההבטחות. צוק ציין כי בהצעה החדשה "רב הנסתר על הגלוי" וכי איגודי המשתמשים לומדים את ההצעה ויגבשו עמדה מסודרת בקרוב
 
נשיא לשכת הספנות ראובן צוק, הגיב היום על הצעת הרפורמה של משרדי התחבורה והאוצר, אך סייג את דבריו וציין כי לשכת הספנות ויתר גופי המשתמשים בהובלה ימית ייפגשו לדיון בשבוע הבא ובמהלכו הם יגבשו את עמדתם ויעבירו אותה באופן מסודר למשרדי התחבורה והאוצר.
 
בשיחה עם מערכת port2port אמר נשיא לשכת הספנות על ההצעה כי "רב בה הנסתר על הגלוי", וכי "במבט ראשוני מובנית בה העלאת מחירים מאוד קיצונית לספנות".
 
צוק ציין כי ברמת המיקרו יש עדיין הרבה דברים שלא כל כך ברורים. "ברמת המאקרו – כל מה שהבטיחו לנו על הליך שקוף ושיתוף המשתמשים בתהליך קבלת ההחלטות - לא קרה. ההבטחות של מנכ"ל משרד התחבורה והממונה על התקציבים לא התממשו. התהליך לא היה שקוף ולא היינו שותפים, וזה מאוד מכעיס.
 
"מה שקרה זה שהם שמו הצעה על השולחן והם מזמינים אותנו ל'שימוע'. הם אומרים שהם עובדים על ההצעה הזאת כבר שלוש שנים ופתאום הם מפרסמים אותה, ערב ראש השנה, כאשר התעריפים אמורים להיכנס לתוקף בינואר 2008 ומזמינים אותנו לשימוע בסוף חודש אוקטובר הקרוב. זאת הצעה שצריך ללמוד אותה, לפענח אותה. לדוגמה, התעריף הישן היה בדולרים והתעריף החדש הוא בשקלים כאשר לא מצוין בהצעה מהו שער החליפין. כמו כן לא צורפה טבלה השוואתית של נתונים כאשר מבחינתי מדובר בדבר אלמנטרי. התוצאה של הרפורמה הזאת יכולה להיות הרבה יותר חמורה וקיצונית ממה שנראה כעת.
 
"בנוסף לכל, איפה הרפורמה? ביטלו את אגרת הרציף והטילו אגרת תשתית? הכל בעצם נשאר אותו דבר. אז היצואנים ישלמו יותר והיבואנים פחות? זה נראה כאילו הרצון לעשות רפורמה גבר על התכלית לעשות שינוי אמיתי ומועיל.
 
"בשורה התחתונה, מדובר בהעלאה של מאות אחוזים ואף יותר. החוצפה של משרד התחבורה והאוצר להעלות תעריפים בצורה כה דרסטית וזאת אל מול השירות הגרוע שאנחנו מקבלים. מדובר בהעלאה של תעריפים בלי שום קשר להתייעלות. בתקופה כזאת של משבר מתמשך בנמלים על הממשלה להחזיר כסף לספנות ולא להעלות תעריפים.
 
"מדובר בדואופול בצורה הכי בוטה. אותם משרדים שטיפלו ברפורמה הארגונית בנמלים הם אלה שמטפלים ברפורמה המוצעת בתעריפים – ואנחנו יודעים איך הרפורמה הארגונית בנמלים נראית כיום ואיך היא עובדת".

 
הצעת משרדי התחבורה והאוצר: חיוב לפי עלות בפועל
 
כזכור, משרד התחבורה והאוצר פרסמו השבוע את ההצעה לרפורמה בתעריפים בנמלים כאשר הסעיף המרכזי בהצעה קובע כי  המחירים המוצעים משקפים את העלות בפועל של השירותים השונים בגינם הם נגבים. על מנת למנוע סבסוד צולב, נקבעו המחירים לפי חישוב העלות הישירה שהשירות הנמלי מסב.
 
מבנה המחירים החדש, אשר גובש במשרדי התחבורה והאוצר, מבוסס על מספר עקרונות והנחות יסוד, כאשר העיקרית שבהם היא כאמור שהמחירים המוצעים משקפים את העלות בפועל של השירותים השונים בגינם הם נגבים. הנחת יסוד נוספת קובעת כי הרפורמה בתעריפים תתפרש על פני 10 שנים, ותיכנס לתוקף בינואר 2008.
 
ההצעה מדברת על הסרה מיידית של הפיקוח על אגרות כגון אגרת אחסנה של מכולות ורכבים – אך שמירת ימי הפטור מתשלום בגין האחסנה כנהוג כיום. כמו כן יוסר הפיקוח מאגרת השטעון ויצומצמו ימי הפטור בגין תשלום אגרת אחסנה ל-7 ימים – זאת לעומת 10 ימים הנהוגים כיום, זאת כדי להקל על הצפיפות בנמל.
 
הפיקוח יוסר בנוסף מאגרות מנגש ומעגן הנכללות בהסכמים מסחריים של חברות ספנות עם חברות הנמל.
 
בבסיס ההצעה שפרסם היום משרד התחבורה, בשיתוף עם משרד האוצר, הופכת אגרת הרציף למחיר קבוע לטון או לטון מדוד וכן למכולת 20 רגל ומכולת 40 רגל, וגובהו משקף שיעור של 0.2% מערך המטען. יבוא המכוניות הינו חריג לעניין זה והסכום אשר היה משולם כאגרת רציף יישאר זהה אך יקובע.
 
כמו כן נמסר כי על כלל המחירים יופעל מדי שנה מקדם התייעלות שעלותו לא תרד מ-2.5%. התעריפים המפוקחים יוגדרו כמחירי מקסימום. תעריפי הסוורות ואגרת הסבלות יאוחדו למחיר אחד בשם "ניטול".
 
כמו כן, חברת הנמל לא תחויב לתת הנחות כלשהן למשתמשי הנמל אך מאידך תהיה לה הסמכות לגבות מחיר הנמוך ממחיר המקסימום המפוקח.
 
כמו כן, בגין שירות לחומרים מסוכנים תיגבה תוספת בשיעור של 50% ממחירי השירותים.
 
כמו כן נמסר ממשרד התחבורה כי הרפורמה המוצעת אינה מטפלת בפעילויות נמליות שונות כגון מתקני כימיקלים, גרעינים ומספוא (נושא שינוי תעריפי הגרעינים והמספוא נמצא כיום בתהליך של בדיקה), מחלקת נוסעים ועוד. ערכם המקסימלי של מחירים אלו יישאר כבערב הרפורמה והחלטה לגבי כל אחד ואחד מהם תעשה כאשר יומצא תחשיב מסודר לגבי כל פעילות.
 
כמו מובאת בהצעת משרד התחבורה הצעה לפישוט מנגנוני ההצמדה הנהוגים כיום על ידי עדכון אוטומטי שנתי לתעריפים אשר יוצמדו לממד השכר הממוצע במשק (59%), מדד סל המטבעות המאפיין את מרכיב ההון בנמלים (23%) ומדד המחירים לצרכן (18%).