שפר: עיריית חיפה תוקעת מקל בגלגלי הפיתוח של העיר

יו"ר איגוד המשתמשים בהובלה ימית תוקף את דרישת העירייה להתנות פיתוח שטחי אחסון בנמל חיפה במסירת שטחים לעירייה במערב הנמל. קורא להתערבותו המיידית של ראש העיר חיפה


00:00 ,17.06.2008 מאת: מערכת פורט2פורט

יו"ר איגוד המשתמשים בהובלה ימית תוקף את דרישת העירייה להתנות פיתוח שטחי אחסון בנמל חיפה במסירת שטחים לעירייה במערב הנמל. קורא להתערבותו המיידית של ראש העיר חיפה
 
"החלטת הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה לאשר את הפקדת התוכנית לפעילות האחסון במסוף כרמל א', בתנאי שיועברו שטחים במערב הנמל לפיתוח עירוני, היא החלטה הרת אסון לא רק לכלכלת חיפה אלא למשק הישראלי כולו". כך מתריע יו"ר איגוד המשתמשים בהובלה ימית, גד שפר. הוא הדגיש כי המשתמשים בהובלה הימית תובעים מעיריית חיפה לדאוג מיד לאישור מלא ולא מותנה בשטחים אלה. 

 

שפר הזכיר עוד כי בתמ"א 13, תוכנית המתאר לחופי חיפה, שאושרה לפני שנה בדיוק, מצוין במפורש, בסעיף 5.4: "בטווח הקצר, שעד הפעלת נמל הכרמל שלב א' ונמל קישון מזרח, או עד 5 שנים מיום אישור תוכנית זו, המוקדם מביניהם, יותרו שימושים נמליים על פי תוכניות שאושרו ערב תחילת תוכנית זו". סעיף זה, הוא מציין, מבטיח את העברת השטחים במערב הנמל בלא כל צורך בשימוש בשטחי האחסון של נמל הכרמל א' כערובה.
 
"משיקולים זרים, שמקורם אולי בבחירות המתקרבות, בחרו להחזיק את כלכלת ישראל כבת ערובה שלא לצורך. בשל מחסור בשטחי אחסון בנמל חיפה, הנמל פשוט נסתם. היטלי הצפיפות המוטלים על המשתמשים בנמל חיפה גבוהים בשל כך מאלה המוטלים על נמל אשדוד. במצב זה, הנזקים הנגרמים למשק בשל הצפיפות בנמל מסתכמים במיליוני דולרים, מפעלים אינם מקבלים חומרי גלם ואינם עומדים בלוחות הזמנים ולמעשה את הנזקים האלה עתיד להרגיש כל משק בית בעליית מחירים. השארת נמל חיפה בלא שטחי אחסון מסכנת את עתיד הנמל. מן הראוי שפרנסי העיר יזכרו כי אלפי משפחות בחיפה וסביבתה תלויות לפרנסתן בנמל ובתעשיות והשירותים שהתפתחו סביבו. ההתניה המיותרת של פיתוח שטחי האחסון בנמל בהעברת שטחים, שחנ"י ממילא מחויבת לה בתוקף תמ"א 13, היא הפקרה של משפחות אלה וסיכון שלא לצורך של כלכלת האזור".
 
שפר קרא לראש העיר להתערב מיד, לפנות לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה ולהבטיח את המשך פעילותו של נמל חיפה