אחריות הנמל לנזקים למכולות

שני פסקי דין שניתנו ביום אחד (15.10.07) על ידי שופטת בית משפט השלום בחיפה יוכלו לתת לנו מושג על אחריותו של הנמל לנזקים שנגרמו למכולות שנפרקו / הוטענו בו


00:00 ,18.10.2007 מאת: מערכת פורט2פורט

שני פסקי דין שניתנו ביום אחד (15.10.07) על ידי שופטת בית משפט השלום בחיפה יוכלו לתת לנו מושג על אחריותו של הנמל לנזקים שנגרמו למכולות שנפרקו / הוטענו בו
 
במקרה אחד דובר בתביעה של המוביל הימי בורכרד וסוכנו כנגד הנמל בגין נזקים שנגרמו לחמש מכולות (בחמישה אירועים שונים). במקרה השני דובר בתביעה של המוביל הימי Andrew weir shipping limited כנגד הנמל בגין נזק למכולה.
 
ככלל, פסק בית המשפט כי מעמדו של הנמל הינו כשל שומר שכר, שהרי ברור שהנמל מקבל תשלום עבור שירותי אחסנת המכולות בשטחו.
 
ואולם, אין די בקביעה שהנמל הינו שומר שכר, שכן קיימים שני מצבי אחריות של שומר שכר.
 
כאשר מטרת השמירה על הנכס היא המטרה העיקרית שלשמה נמסר הנכס לשומר, יהיה השומר אחראי לכל נזק לנכס, אלא אם כן הנזק נגרם עקב תוצאות שלא היה על השומר לחזותן מראש ושלא היה יכול למנוע את תוצאותיהן. לעומת זאת, כאשר מטרת השמירה על הנכס היא טפלה למטרה העיקרית של החזקת הנכס, נושא השומר באחריות מופחתת, והשומר פטור אם הנזק לנכס נגרם שלא עקב רשלנות השומר.
 
לאור העובדה שהנמל הינו הגוף האחראי על קבלת המכולות מן האוניות המובילות והעברתן אל בעלי הזכויות בהן עפ"י שטרי המטען מצא בית המשפט שאחריות הנמל הינה אחריות של שומר שכר "טפל" שמטרתו העיקרית אינה שמירה על המכולות אלא שינוע המכולות  מנמלי ישראל לחו"ל ולהיפך, תוך שאחסנתן הינה חלק אינטגרלי מפעולת השינוע שלהן.
 
בהתאם לכך, היה על המובילים במקרים שלפנינו להוכיח את הנזק שנגרם להם ואת גובהו, ולאחר מכן היה הנטל עובר אל הנמל להוכיח כי לא התרשל בשמירה.
 
בחלק מהמקרים הצליח המוביל במשימתו, בצירוף "גמישות" מסוימת מצד בית המשפט (שניתן לבקר אותה). כך, למשל, במקרה אחד המוביל לא הביא עדים שיעידו על מצב המכולה בכל אחת מהתחנות (נמל, מסוף, רכבת וכו'), אך מנגד הסכים הנמל עוד בטרם ההליכים המשפטיים לשלם, כפשרה, סכום מסוים. בית המשפט קבע כי אם הנמל הציע כפשרה סכום מסוים, כנראה הגיע הנמל למסקנה כי חלק מהנזק נגרם כשהמכולה היתה בנמל, ועל כן פסק סכום זה לטובת המוביל.
 
במקרה אחד, ראה נציג המוביל את עצם גרימת הנזק למכולה בנמל, ובית המשפט קיבל את עדותו. גם באשר לגובה הנזק קיבל בית המשפט את עמדת המוביל, שכן הנמל לא חלק עליו.
 
במקרה נוסף, העיד נציג המוביל כי הוא  ראה את המכולה כשהיא הפוכה בשטח הנמל. במצב זה קבע בית המשפט שעצם העובדה שהמכולה נראתה הפוכה בנמל מעיד בבירור על כך שקרה אירוע מסויים שגרם להתהפכות המכולה, ואירוע זה נגרם ברשלנות הנמל.
 
במקרים אחרים דחה בית המשפט את תביעת המוביל, ששכן המוביל לא הביא עדים שיעידו היכן אירע הנזק, ולא הצליח לסתור את טענת הנמל שהנזק אירע למכולות שלא בזמן שאוחסנו בנמל.
 
ת.א. 7543/00 בורכרד ליינס נ' רשות הנמלים, לתובעת עו"ד מנחם, לנתבעת עו"ד אורלי.
ת.א. 6462/01 אנדרו וויר שיפינג נ' רשות הנמלים, לתובעת עו"ד מנחם, לנתבעת עו"ד אורלי.
 
 
* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.
 
עו"ד גיל נדל עוסק בדיני יבוא ויצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקנין רוחני. ניתן להוריד מאמרים נוספים פרי עטו של עו"ד גיל נדל באתר האינטרנט:
 
www.nadel-law.co.il