אין להרים מסך לגביית חוב מסוכן מכס

בית משפט שלום בחיפה קובע שבעלים של חברת סוכני מכס לא ישלם אישית על חוב שנותר לחברה כלפי יבואן


12:02 ,30.04.2014 מאת: עו"ד גיל נדל, רו"ח (משפטן) ג'מיל אבו מוך

לאחרונה קבע בית משפט השלום בחיפה, כי בעלים של חברת סוכני מכס לא יישא באופן אישי בחוב שנותר ליבואן ודחה את התביעה ל"הרמת מסך" כלפי הבעלים.

 

משמעות פסק הדין היא שנותר לחברת סוכני המכס חוב ליבואן, אך בשל קשיים כלכליים ככל הנראה היבואן לא יוכל לגבות את הכספים המגיעים לו.

 

מדובר בתביעה שהגישה בשנת 2005 היבואנית חברת מפץ  כנגד חברת סוכני מכס, בגין נזק שנגרם לה עקב אובדן מטען שיועד עבורה מחו"ל בשנת 2000. פסק הדין ניתן בשנת 2009 וחייב את חברת סוכני המכס בתשלום של כ-143 אלף שקל.

 

עקב המצב הפיננסי הקשה של חברת סוכני המכס, לא היה ניתן לגבות את הסכום. כתוצאה מכך, היבואנית הגישה תביעה נגד הבעלים של החברה ונגד בנו שעבד בה, וביקשה לבצע "הרמת מסך" ולייחס את החוב של החברה לאחד מהם.

 

מכיוון שהרמת מסך, בהתבסס על חוק החברות, הינה אפשרית רק כנגד בעלי מניות, ונוכח העובדה שבנו של בעל המניות עבד בחברה ולא החזיק במניות בה, התביעה כנגדו נדחתה.

 

ביחס לבעל המניות - היבואנית טענה כי הוא ידע, והיה עליו לדעת, מה קורה בחברה שבבעלותו, וכי בוצעה הברחה של נכסים ממנה לבני משפחתו. עוד נטען, שהסיבה להפסקת פעילותה של חברת סוכני המכס היתה התביעה שהוגשה, משום שהחברה לא היתה שרויה בבעיות כלכליות או תזרימיות.

 

היבואנית טענה עוד, כי הצהרות חברת סוכני המכס, לפיהן הפעילות הופסקה בשנת 2004, התגלו כלא נכונות, כאשר החברה המשיכה ליהנות מהכנסות עד שנת 2007. היבואנית התמקדה בשיק שנמשך מחשבון החברה על סך 60 אלף שקל לפקודת אשת בנו של בעל המניות בחברה, כאשר לפי הטענה מדובר בפעולת התחמקות מן התביעה.

 

מצדו השני של המטבע, טען בעל המניות של חברת סוכני המכס כי מצבה הכלכלי של החברה התחיל להתדרדר לפני הגשת התביעה נגדה, נוכח העובדה שבשנת 2002, החברה הפסיקה לשלם מקדמות מס הכנסה, כפי שעולה מהדוחות הכספיים של החברה לשנים 2003 ו- 2004, שמראים הפסד של מעל ל-מאה אלף שקל.

 

בנוסף, החברה פסקה מלפעול לקראת סוף שנת 2004, רישיון סוכן המכס פג תוקפו בסוף שנת 2004 ולא חודש. בעל המניות קשר את ההידרדרות של החברה למצבו הבריאותי, שהלך והחמיר באותה תקופה. כמו כן, כ-50% מעובדי החברה כבר לא עבדו בה בתקופה להלן. הוא הוסיף, שלא רק שלא הוברחו נכסים מהחברה, אלא שהוא דאג להזרים כספים לחברה בכדי להחזיקה בחיים. מדובר, אמר, בכספים שלא הוחזרו לו, והשיק שנמשך לפקודת אשת בנו הינו רק חלק מפיצויי הפיטורין שהחברה היתה חייבת לבנו עבור 17 שנות העבודה, וכי מטעמי נוכחות השיק נרשם לפקודת אשת בנו, מכיוון שלבנו לא היה חשבון אחר מעבר לחשבון המשותף עם אשתו.

 

השופט אהרון שדה קבע כי ליבואנית ושלמצהיר מטעמה אין שום ידיעה אישית על שום עובדה שרלבנטית להוכחת הרמת מסך ההתאגדות. בית המשפט קיבל את טענות בעל המניות בחברה, כי החברה נקלעה לקשיים לפני שהוגשה התביעה, ושהחלה בתהליכי הפסקת פעילות שניתן להדגים באמצעות ביטול מקדמות מס, סגירת תיק ניכויים במל"ל ואי חידוש רישיון כסוכנת מכס.

 

בקשר להכנסות שהתקבלו לקופת החברה לאחר שנת 2004 ועד לשנת 2007, קבע בית המשפט כי מדובר בעמלות ששולמו לחברה על בסיס קישוריות עם חברות אחרות ולא בגין פעילות של החברה שבוצעה לאחר סוף 2004. בית המשפט התבסס על עדותיו של רו"ח המבקר של החברה ועל דוחותיה הכספיים לתקופה האמורה לעיל, אשר מראים קשיי נזילות, גרעון בהון העצמי של החברה והפסדים שהסכמו בכ-400 אלף שקל.

 

בקשר לשיק שהוצא לפקודת אשתו של בנו של בעל המניות בחברה בסך 60 אלף שקל, רו"ח הראה שהחוב בגין הלוואת הבעלים קטן בספרי החברה בסך של כ-66 אלף שקל, דבר שעולה בקנה אחד עם טענתו של בעל המניות, שהחברה כן שילמה כספים אלו על חשבון פיצויים לבנו.

 

כן התברר כי במועד תשלום הפיצויים לא היה שום נושה לחברה ובספריה לא היה רשום שום חוב כלפי היבואנית והכרטסת בספריה היתה מאוזנת. בית המשפט קבע עוד כי עובד החברה שזכאי לפיצויים הינו נושה שעדיף על פני נושים אחרים כמו היבואנית.

 

בית המשפט בחן גם את התמונה הכוללת, תוך שלקח בחשבון את מצבו הבריאותי הקשה של בעל המניות, בנוסף לכך שהיבואנית לא ביקשה הטלת עיקולים וכנראה לא בדקה מה מצב החברה, למרות שניהלה הליך לאורך עשור מאז האירוע, תקופה שבה יכולים לחול שינויים באיתנותה הפיננסית של החברה. לאור זאת, נקבע כי היבואנית לא עמדה בנטל ולא הוכיחה את תביעתה ולכן היא נדחית.

 

בנסיבות העניין, נמנע בית המשפט מלחייב את סוכנות המכס בהוצאות משפט.

 


 

* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

* עו"ד גיל נדל מתמחה בדיני יבוא, יצוא, הובלה ושילוח וסחר בינלאומי, והוא עומד בראש תחום יבוא ויצוא וסחר בינלאומי במחלקת המסים במשרד גולפרב זליגמן ושות'. לפרטים ומידע: Gill.Nadel@goldfarb.com