ביהמ"ש: אין לבטל המחאה עבור שירותי עמילות מכס בטענה לגביית סכומים מופרזים

בית המשפט קיבל את תביעת סוכן המכס, ודחה את טענות היבואן לפיהן סוכן המכס גבה ממנו סכומים מופרזים מעבר למוסכם בין הצדדים, תוך ניצול חוסר ניסיונו של היבואן


12:33 ,24.08.2016 מאת: עו"ד גיל נדל, עו"ד דייב זיתון, אלישי שיף

בסקירה זו נתאר את פסק דינו של בית המשפט השלום בחיפה, אשר דן בתביעה שהוגשה על ידי סוכן מכס נגד יבואן, וזאת בעקבות ביטול המחאה עבור שירותי עמילות מכס אשר ניתנו לו על ידי סוכן המכס.

 

בית המשפט קיבל את תביעת סוכן המכס, ודחה את טענות היבואן לפיהן סוכן המכס גבה ממנו סכומים מופרזים מעבר למוסכם בין הצדדים, תוך ניצול חוסר ניסיונו של היבואן.

 

עובדות המקרה וטענות הצדדים: יבואן של סחורות פנה לחברה העוסקת במתן שירותי עמילות מכס לצורך קבלת שירותי החברה. היבואן מסר לחברה שני שיקים בסכום כולל של 22,000 שקל, בגין הוצאות בהן נשאה החברה במקום היבואן, ובגין עמלות שונות להן זכאית החברה. שיק אחד על סך 10,000 ש"ח כובד אולם שיק שני על סך 12,000 ש"ח לא כובד, ובגינו החברה החלה הליך הוצאה לפועל לצורך פירעון הסכום כאמור.

 

היבואן טען כי פנה לחברה לצורך הסדרת הליך שחרור מכולת ממתקים שייבא מארה"ב בדצמבר 2013,  וכי הוסכם ביניהם ששיק על סך 12,000 ש"ח יופקד בידי החברה ומועד פירעונו יהיה עשרה ימים לאחר מכן זאת בכפוף להתחייבות החברה להעביר ליבואן  את הרשימון.

 

לאחר שנתגלעה מחלוקת בנוגע לגובה העמלה שהיבואן צריך שלם לחברה, ביטל היבואן את השיק על סך 12,000 שקל.

 

החברה טענה כי היבואן ידע את כל הסכומים שבגינם ניתנו השיקים, וכי במסגרת מספר פגישות בין החברה ליבואן, הוצג חשבון פרופורמה המפרט את הסכומים שעליו לשאת.

 

החברה טענה כי היבואן ביטל את השיק השני, על סך 12,000 שקל, בטענה למצוקה כספית, כאשר סוכם עם היבואן כי הוא ישלם את היתרה בתשלומים.

 

היבואן טען, מנגד, כי ביקש לקבל לידיו את רשימון הייבוא במטרה לבחון את הנתונים השונים, וכי החברה סירבה להעברה לו את הרשימון, ומסיבה זו ביטל את השיק השני.

 

כמו כן, טען כי סירוב החברה גרם לו נזק רב שכן לא יכול היה לדרוש החזרי מע"מ וכתוצאה מכך גרם לדחיית תשלומי מע"מ והטלת קנס כספי.

 

פסיקת בית המשפט:  בית המשפט קיבל את טענות החברה, וקבע כי היבואן לא עמד בנטל הראיה הרובץ עליו לצורך הוכחת טענותיו.

 

בית המשפט קבע כי טענות היבואן שלא ידע את פירוט הסכומים בגינם חויב על ידי החברה ריקות מתוכן וסותרות, תוך שהוא קובע כי אין זה הגיוני שכוונת החברה היה "לעקוץ" את היבואן, בזמן שהעבירה את הסחורה למחסנו של היבואן טרם תשלום באופן מלא.

 

כמו כן, טענת היבואן בדבר מסירת הרשימון כתנאי למימוש השיק, לא הוכחה וכי העובדה שלא הביא תצהיר תומך לטענתו מהווה חזקה שאותה טענה בעצם כלל אינה תומכת בו ולמעשה משמשת לרעתו.

 

הוכח שהחברה הציגה בפני היבואן, טרם ביצוע הפעולה, חשבונות פרופורמה, דבר השומט את הקרקע מטענת היבואן כי חויב בכספים מעבר למה שסוכם.

 

בסופו של דבר, קיבל בית המשפט את תביעת החברה, וחייב את היבואן בתשלום 16,756 ש"ח בגין השיק והוצאות שכ"ט ואגרה, לא כולל ריבית והפרשי הצמדה.

 

[תא"מ (שלום חיפה)  59086-07-14 ג'ט קרגו נ' נעים איוב, פסק דין מיום 3.4.2016, השופט אפרים צ'יזיק. ב"כ הצדדים: בשם החברה: עו"ד ניר יאיר, בשם היבואן: עו"ד חלילה מחמוד].

 

 

 


 

* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

* עו"ד גיל נדל מתמחה בדיני יבוא, יצוא, הובלה ושילוח וסחר בינלאומי, והוא עומד בראש תחום יבוא ויצוא וסחר בינלאומי במחלקת המסים במשרד גולפרב זליגמן ושות'. לפרטים ומידע: Gill.Nadel@goldfarb.com

 

 

 

 

 


 

* האמור לעיל הינו מידע כללי ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי יש לפנות לעורך דין עם מלוא פרטי המקרה הספציפי.

* עו"ד גיל נדל מתמחה בדיני יבוא, יצוא, הובלה ושילוח וסחר בינלאומי, והוא עומד בראש תחום יבוא ויצוא וסחר בינלאומי במחלקת המסים במשרד גולפרב זליגמן ושות'. לפרטים ומידע: Gill.Nadel@goldfarb.com