בימ״ש קיבל עמדת רש״ת כי פעלה כדין בהתאם למציאות הביטחונית

בית המשפט קבע כי החברה לא הוכיחה את טענתה כי רש״ת גבתה סכומים מופרזים, ולא הביאה ראיות או נתונים שהיה בהם כדי לבסס אומדן של תמחור הוגן. כמו כן בית המשפט קבע כי יש לדחות את תביעתה של החברה נוכח השיהוי בהגשת התביעה


12:51 ,05.07.2020 מאת: עו״ד גיל נדל, עו״ד דייב זיתון, חן בן חיון

חברת ש.י מובילי מרחבים בע״מ, שעיקר עיסוקה הובלת סחורה, בין היתר לשטחי הרשות הפלסטינית, העבירה את סחורתה במסוף קרני באמצעות מתקני הובלה שונים, בהתאם לסוג הסחורה.

 

בעקבות אירועים ביטחוניים שונים במעברים, וביניהם הברחות של מחבלים וחומרי נפץ באמצעות משאיות ומכולה בעלת דופן כפולה, החליטו גורמי הביטחון בישראל לצמצם ולשנות את אופן הפעילות במעברים. בשל שינוי הנוהל, כלי קיבול מסוימים שהועברו לצד הפלסטיני (ע״פ הנוהל הישן), לצורך פריקת הסחורה שם, לא הורשו לעבור חזרה לצד הישראלי.

 

טענות הצדדים: החברה טענה כי כלים שלה נותרו בצד הפלסטיני ולא הוחזרו לה, ובנוסף, גבו ממנה אגרת מטענים ותשלומים נוספים בסכומים מופרזים שלא כדין. לטענת החברה, סך הנזק שנגרם לה כתוצאה מכך, עומד על 4,578,033 שקל, ואת הסכום הזה היא תבעה מרשות שדות התעופה (רש״ת). מנגד טענה רשות שדות התעופה כי כל התשלומים שגבתה, באמצעותה או באמצעות קבלנים מטעמה, נגבו כדין, ומכוח החוק.

 

באשר לציוד החברה שנותר בצד הפלסטיני, טענה רש״ת, כי כל פעולותיה נעשו בהתאם להנחיות שקיבלה מרשויות הביטחון ובכללם משטרת ישראל וצה״ל, וככל שנגרם נזק לחברה בגין אבדן הציוד, היא אינה נושאת באחריות לכך.

 

פסיקת בית המשפט: ראשית, בית המשפט קבע כי יש לדחות את תביעתה של החברה נוכח השיהוי בהגשת התביעה. בהקשר זה, בית המשפט ציין כי על החברה היה לנקוט פעולות פנייה ישירות נגד הרשות, בזמן אמת, וכיוון שלא עשתה זאת לאורך השנים וישבה באפס מעשה, יש לראותה כמי שמשלימה עם התנהלות הרשות. עוד הוסיף בית המשפט כי החברה הייתה מודעת לאפשרות לפתוח בהליך משפטי מול רש״ת, אך בחרה שלא לעשות כן, ובשל כל אלה דין התביעה להידחות מחמת השיהוי.

 

בית המשפט, מעבר לנדרש, החליט בכל זאת להתייחס בקצרה לתביעה לגופה. בית המשפט קבע באשר לגובה התשלומים, כי החברה לא הוכיחה את טענתה כי רש״ת גבתה סכומים מופרזים, ולא הביאה ראיות או נתונים שהיה בהם כדי לבסס אומדן של תמחור הוגן.

בית משפט ציין בנוסף כי לא כל תשלום שגובה רשות מאזרח הוא תשלום שנדרשת הסמכה חוקית כדי להטילו. בית המשפט קבע בהקשר זה, כי במקרה דנן, התשלומים שגבתה רש״ת אינם דורשים הסמכה חוקית כדי לגבותם, ועל כן רש״ת פעלה כדין ואין לחייבה בהשבת סכומים אלו.

 

בית המשפט קבע כי יש גם לדחות לגופה את טענת אבדן הציוד, כיוון שגם כאן, החברה לא ביססה והוכיחה את הנזק שנגרם לה לטענתה, וזאת משום שהחברה לא הביאה ראיות שמהן ניתן היה להסיק כי שיקולים כלכליים זרים הניעו את הרשות להימנע מהחזרת הציוד.

בית המשפט קבע, לעניין אחריות רש״ת, כי היא פעלה תחת הנחיות קפדניות של גורמי הביטחון, ועליה היה לנקוט בפעולות הנדרשות, לשם הבטחת ביטחונם של בני האדם שפקדו את המסוף. בהקשר זה קבע בית המשפט, שגם אם רש״ת הביאה לכך שנותר ציוד בצד הפלסטיני, אין זה דבר בלתי סביר בהתאם למציאות הביטחונית המורכבת, ואשר על כן היא אינה אחראית לנזק שנגרם לחברה בגין הותרתו שם.

על בסיס כל האמור לעיל נדחתה התביעה, ובית המשפט פסק הוצאות לחובת החברה בסך 120,000 שקל.

ת״א (מחוזי ב״ש) 20682-01-12 ש.י. מובילי מרחבים בע״מ נ׳ רשות שדות התעופה בישראל. בפני כב׳ השופטת גאולה לוין. פסק דין מיום 22.3.20 [ב״כ הצדדים: לחברת ש.י מובילי מרחבים בע״מ - עו"ד ענת נוי פרי; לרשות שדות התעופה - עוה״ד עופר דרורי, טל לבקוביץ' ויוסי בריקסמן; למרכז מטענים קרני בע״מ - עוה״ד דוד שילדובר ודנה ישטוב  [.

 

 

 

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו״ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי במחלקת מיסים ותגמול בכירים. בדוא״ל Gill.Nadel@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-6089979.